Gamtos atkūrimas.: Geriausia praktika

Sprendimų vietinei apsaugai išdėstymo schema
Pievines orchidėjas galima sunaikinti šienaujant pakraščius, tačiau jas galima atkurti vietiniais ištekliais.
Pievines orchidėjas galima sunaikinti šienaujant pakraščius, tačiau jas galima atkurti vietiniais ištekliais.

Svarbiausi IUCN rekomendacijų principai apie reintrodukciją, apsaugą ir translokaciją yra pateikti remiantis geriausiomis žiniomis. Tai apie TRANSLOKACIJĄ, kuri yra apibūdinama kaip ŽMONIŲ PLANINGAS ATSKIRŲ ORGANIZMO RŪŠIŲ PERKĖLIMAS IŠ VIENOS TERITORIJOS Į KITĄ TIKSLU KAD JOS ĮSIKURTŲ. Kadangi rekomendacijų principai yra pakankamai sudėtingi ir detalūs, dažnai greitam augalų, grybų ir gyvūnų rūšių translokacijai gali būti taikomi ir supaprastinti būdai, paremti vietinių bendruomenių patirtimi. Tokia patirtis gali būti UŽRAŠYTA ARBA PERDUOTA IŠ KARTOS Į KARTĄ. Jeigu tokių pavyzdžių būta, tai galima tai atlikti, tačiau yra būtini stebėjimai ir patirties išsaugojimas. Kitais atvejais yra būtina remtis atskirais rekomendacijų skyriais ar pasikonsultuoti su specialistais.

Šio puslapio viršuje yra IUCN rekomendacijų atskiros dalys, su kuriomis siūlytume susipažinti.

Ar tai yra išleidimas į natūralią gyvenamąją aplinką?

Jeigu NE, ar NEŽINOTE, tai būtinai pasižiūrėkite į taisyklių 3.3 - 3.5 sekcijas, kuriose nurodyta rūšių priimtinumas aplinkai, 5.3 dėl taikymo tvarkos, 6.5 - 6.6 dėl galimos rizikos įvertinimo ir 7.1 dėl tinkamai parinktų buveinių.

Jeigu TAIP: Ar galima pagausinti pastovius išteklius tose vietovėse, kuriose tų rūšių nėra ar jų nepakankamai, iš tų natūralių vietovių, kuriose tų rūšių yra pakankamai?

Jeigu NE, ar NEŽINOTE: pažiūrėkite į 1 ir 6 sekcijas apie galimas rizikas (ligas, genų plitimą, poveikį populiacijoms) bei 5.1.4 apie parenkamus pradinius pavyzdžius.

Jeigu TAIP: ar yra aiškios priežastys tų rūšių nebuvimo jūsų vietovėje?

Jeigu NE, ar NEŽINOTE: Pasižiūrėkite 3.2 ir 5.1 sekcijas apie biologinį tinkamumą (ypač dėl buveinių tinkamumo, klimato, ligų ir plėšrūnų).

Jeigu TAIP: Ar visų vietinių poreikiai, kuriems gali būti koks nors poveikis, palaiko šią iniciatyvą?

Jeigu NE, ar NEŽINOTE: Pasižiūrėkite 3.6 ir 5.2 sekcijas apie socialinį priimtinumą, taip pat 6.2 apie ekologines pasekmes bei 6.6 apie socialines - ekonomines rizikas.

Jeigu TAIP: Ar ta vietovė yra pakankamai didelė kad išlaikytų stabilią populiaciją, kurią bus galima patikrinti po 10 metų?

Jeigu NE, ar NEŽINOTE: pasižiūrėkite šias sekcijas, 4.2 apie monitoringą, 7 apie vietovės tinkamumą įveisimui ir 8 apie rezultatų vertinimą.

Jeigu TAIP: Ar jus turite visus reikalingus leidimus. Tai tada tęskite atsargiai ir stebėkite šią vietovę pagal kitus vėlesnius nurodymus.

 
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas