Žvejyba

Sugautas grobuonis (išleidžiamas prijungus radijo siųstuvus)
Sugautas grobuonis (išleidžiamas prijungus radijo siųstuvus)

Priešistorės periodu žmonijos populiacijos kolonizavo žemę palei upes, kad galėtų naudotis akvatiniais turtais. Nuo 19 iki 50 proc. suaugusiųjų yra bent kartą nuvykę žvejoti kurioje nors šiaurinės Europos šalyje; iš viso apie 5 proc. ES populiacijos žvejoja. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad Europos šalys, turinčios aukščiausią apsaugos indeksą visoms rūšims, buvo tos, kuriose yra didžiausias skaičius medžiotojų ir žvejų bei aukščiausias BVP lygis; galbūt tai iš dalies susiję su vietos valdžios priimamais aplinkosaugos sprendimais, kuriems didžiausią įtaką padarė nevyriausybinės organizacijos šalyse, kuriose žvejyba populiariausia. Taip pat tyrimai parodė, kad žvejai sukuria ekologinę naudą dėl arealų valdymo. Europos žvejai, kasmet išleisdami 19 eurų milijardų savo pomėgiams, taip pat prisideda prie ekonominio augimo.

Žvejai daug žino apie vandenyje slypinčius gamtos turtus. Visiems naudinga, jei jie dalijasi šiomis žiniomis su kitais suinteresuotais asmenimis, siekiant atkurti upes, ežerus ir jūras, pažeistas pramonės, vandens išgavimo ir nerūpestingo naudojimosi žeme. Siekdamos skatinti tokį bendradarbiavimą, Naturalliance organizacijos padėjo Jungtinių Tautų ir Europos tarybos (kuri atstovauja visoms Europos šalims) atstovams ruošiant „Rekreacinės žvejybos ir bioįvairovės chartiją“.

GERIAUSIA PRAKTIKA. Nyderlandų vyriausybės iniciatyva yra mūsų pirmasis pavyzdys, kaip iš žvejybos galima išgauti geriausius rezultatus apsaugant ir atkuriant gamtos turtus.

GAMYBA. Siekiant padėti žvejams užsitikrinti jų interesų palaikymą, Naturalliance siekia pateikti žvejybos valdymo gaires tokiais būdais, kurie teiktų naudos akvatinėms sistemoms ir visuomenei bendrai.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS. Vandens naudojimas žmonių reikmėms, drėkinimui, energijos gamybai ir rekreacijai gali konkuruoti su žvejyba, taigi visiems optimalių sprendimų radimas yra vienas Naturalliance pagrindinių tikslų.

ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS. Programinė įranga naudojama žuvų judėjimui nustatyti buvo pirmiausia naudojama Naturalliance; mes prognozuojame pagerėjimą, kuris atskleistų, kaip arealai gali geriausiai pasitarnauti žuvų veisimui, prieglobsčiui ir maitinimuisi.

Prašome REGISTRUOTIS, kad padėtumėte mums ir sau:

• Turėti vandens išteklius, valdomus žuvininkystei, o taip pat pasitarnaujančius plačiosios visuomenės poreikiams ir rekreacijai.
• Suderinti žvejybos poreikius ir naudą bei komercinę žvejybą.
• Atkurti žuvų populiacijas ežeruose, upėse ir jūrose.

Prisiregistravę galėsite atlikti mūsų APKLAUSĄ ir išreikšti nuomonę dėl informacijos, kurios pageidautumėte labiausiai.

 
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas