Apie Naturalliance

Per tūkstančius metų žmonės evoliucionavo kaip medžiotojai-rinkėjai. Neilgai trukus po paskutinio ledynmečio mes pradėjome auginti daug laukinių augalų ir galvijų. Ši naujovė leido žmonių populiacijai augti ir išsiplėsti į dideles gyvenvietes, kurios naudojo specialiąsias technologijas. Šie veiksniai padidino pasaulio gamtos išteklių naudojimą, todėl derlingose žemėse įsivyravo keletas prijaukintų rūšių, kurios duoda maisto ir kitų medžiagų, reikalingų miestų ir miestelių plėtimuisi.

Nepaisant to, Europos kaimo kultūros išlieka stipriai priklausomos nuo turtingos gamtos įvairovės. Šalyse, kuriose gausu lietaus, dauguma kaimo namų ūkių turi savo sodus. Europoje daugiau negu pusė kaimo namų ūkių skina lauko gėles, vaisius, grybus ir išgauna kurą; maždaug viena trečioji namų ūkių dalis žvejoja; kiekvienam medžiotojui mėgėjui tenka po du–tris žvejus. Kai kuriose šalyse didelės kaimo bendruomenės prižiūri ir maitina laukinius gyvūnus.

Gamyba ir problemų sprendimas reikalauja vietos bendruomenės žinių (pvz., kokie yra ištekliai ir kaip jie valdomi) bei bendresnio pobūdžio informacijos (pvz., apie reglamentus, subsidijas, rinkas ir klimatą). Dirvų, arealų ir rūšių egzistavimą, valdymą, apsaugos strategiją ir klimatą galima pavaizduoti žemėlapiuose; tuomet atitinkamai žemėlapiuose galima nurodyti veiksmų strategiją. [applicationtitle] prireiks laiko sukurti visą prieinamos informacijos duomenų bazę ir paversti ją sumania geografinės informacijos sistema, kurios trūksta. Kita vertus, pradžiai gali būti naudingi jau sukurti paprasti žemėlapių sudarymo įrankiai ir rekomendacijos projektams, kurie juos naudoja.

[application] turi tris naujas temas ir pataisytos temos yra lapo kairėje pusėje viršuje. Visų svarbiausia yra tai, kad [application title] dabar pateikia sistemą, kuri vietinėms valdžios administracijoms ir klubams leis kiek galima geriau dirbti kartu bei su jų gyventojais aplinkos, sveikatos, švietimo ir kitose srityse ir su mažiausiomis išlaidomis. Prašome paskleisti informaciją apie šią naują Bendruomenių ryšių sistemą. Dvi kitos visiškai naujos temos apie „Gamtos restauravimą“ ir apie „Svetimžemių (invazinių) rūšių valdymą“ taip pat yra prioritetinės temos. Pagaliau, yra naujos Europos Tarybos gairės apie Gerą grybų rinkimo praktiką. Taigi, tema „Vaisių, grybų ir kitų gamtos produktų rinkimas" taip pat yra prioritetinė.

Mūsų tikslai

Naturalliance siekia pasukti dabartinę prastėjančią biologinės įvairovės kryptį priešinga linkme – suteikti visuomenei žinių, sudominti ir įgalinti vietos žmones palaikyti ir atkurti gamtos įvairovę visoje Europoje. Mūsų tikslas yra bendradarbiauti su visais žemės ir gyvūnijos saugotojais, siekiančiais praturtinti gamtos išteklius, prisidėti prie kaimo turizmo ir užimtumo plėtojimo šiais būdais:

 • „mokytis darant“ – skatinti susidomėjimą laukinės gamtos ištekliais ir didinti jų prieinamumą.
 • skatinant vietos bendruomenę ir organizacijas būti gamtos teikiamos sveikatos ir turtų ambasadoriais.
 • didinant įplaukas iš vietos pardavimų, taip sumažinant žmonių poreikį keliauti tam, kad pasimėgautų flora ir fauna.
 • siekiant, kad pajamos iš gamtos išteklių būtų didesnės negu išlaidos, skiriamos jų užtikrinimo valdymui.
 • įgalinant vietos bendruomenę keistis žiniomis, kadangi tai padėtų nuolatos tobulinti veiksmų strategiją.

Registruokitės

Ar norėtumėte:

 • valdyti esant gairėms ir paskatoms ar vis dėlto teiktumėte pirmenybę nepaslankiems reglamentams?
 • išmokyti savo vaikus ir proanūkius džiaugtis kaimo gamtos turtais?
 • pateikti įrodymus, rodančius, kad neefektyvų valdymą būtina nutraukti?
 • bendradarbiauti su kitomis interesų grupėmis ir valdžios atstovais užuot juos kritikavę?
 • kurti kaimą, kuriame įvairiapusis žemės dirbimas prisideda tiek prie užimtumo, tiek gamtinių išteklių vystymo?
 • daugybę suvaržymų pakeisti gairėmis ir paskatomis, kurios atspindėtų vietos reikmes?
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas