Mokslas

„Naturalliance“ mokslas Europos Parlamente
„Naturalliance“ mokslas Europos Parlamente

2010 m. Naturalliance organizacijos naršė internete ieškodamos modelių, kurie galėtų būti panaudoti prognozuojant gamtos turtų pokyčius. Rasta daugiau nei 2 000 modelių, tačiau mažiau negu 4 proc. jų buvo tinkami paprastiems ūkininkams, miškininkams, sodininkams ir žemės valdytojams naudoti vietos lygmeniu žvejyboje, medžioklėje ir kitose rūšių saugojimo srityse. Iš surinktų modelių, beveik visi buvo anglų kalba. Nebuvo įdėta pakankamai pastangų sujungti juos į bendrą vienumą. Taip pat nepasinaudota didžiulėmis duomenų bazėmis, pavyzdžiui, Europos aplinkos agentūros arealų žemėlapiu, kuris pateikiamas 250 m x 250 m masteliu.

Ir vis dėlto yra daug tikslesnio mastelio arealų žemėlapių, sudarytų vietos žemės valdytojų, o taip pat žemėlapių, sudarytų mokslininkų ir apsaugos savanorių. „Mokslo geriausios praktikos“ puslapis matomas skautų žemėlapyje. Tokie žemėlapiai galėtų būti sujungti, siekiant numatyti pokyčius rūšių populiacijose, taigi ir prognozuoti gamtos turtus plačiose teritorijose. Pagrindinis Naturalliance tikslas yra skatinti žemėlapiais pagrįstą vietos sprendimų palaikymą, kuris būtų užtikrinamas žmonių sukurtais žemėlapiais mainų paramai gauti. Tuomet žemėlapiai galėtų būti sujungiami į GIS, kuri suteiktų galimybę gauti politikos paramą aukštesniame lygmenyje. Mūsų vizija yra padėti visoms dalyvaujančioms pusėms, nesvarbu, ar kaip savininkams, ar kaip vadovams, vyriausybėms ar piliečiams, gauti naudos iš gamtos turtų ir taip padėti jiems išlikti. Ilguoju laikotarpiu šiame darbe turime padėti mokslininkams, kurie teikia duomenis ir modelius, kurie gali būti naudojami sprendimų palaikymui bei siekiant pripažinimo ir finansavimo.

GAMYBA. Siekiant sujungti mokslo ir socialinę naudą iš rūšių ir žemės, modeliai turi integruoti arba turėti aiškias sąsajas su ekonomika.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS. Modeliai turės būti grindžiami mechanizmais ir atspindėti priežastinius ryšius; piliečių mokslas gali išplėsti žmogiškuosius išteklius, sukurti ir išbandyti modelius kraštovaizdžių ir bendruomenių mastu; jūsų uždavinys yra prisiimti atsakomybę už to darbo vykdymą ir planavimą.

Arealų ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS yra svarbus specifinės erdvės modeliams. Naturalliance žemėlapių sudarymo įrankis, pradžioje naudotas laukinės gamtos tyrimams, yra skirtas viešai prieigai kuriant ir panaudojant modelius.

Prašome REGISTRUOTIS, kad padėtumėte mums ir sau:

• Matyti savo duomenis ir modelius, naudojamus visuomenės ir gamtos turtų naudai.
• Gauti paramą darbui, kuris pasitarnaus aplinkai ir Jūsų karjerai.
• Planuoti eksperimentus kraštovaizdžio ir bendruomenės lygmenyje, kurie leis suvokti priežastinius ryšius ir pagerinti prognozių tikslumą.

Prisiregistravę galėsite atlikti mūsų APKLAUSĄ ir išreikšti nuomonę dėl informacijos, kurios pageidautumėte labiausiai.

 
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas