Svetimžemių rūšių valdymas: Geriausia praktika

Svetinžemių rūšių pašalinimui yra reikalinga mokslo ir bendruomenių parama.

Klaidų ištaisymas: rudųjų voverių populiacijos atstatymas mažinant pilkųjų voverių skaitlingumą.

Jauni bukų medžiai, kai pilkosios voverės nugraužia jų žievę, žūsta.
Jauni bukų medžiai, kai pilkosios voverės nugraužia jų žievę, žūsta.

Šiaurės Amerikos pilkoji voverė buvo sėkmingai introdukuota Britanijoje ir ji plinta Prancūzijoje, Šveicarijoje, taip pat vėliau buvo išleista Italijoje. Ši rūšis pasiekė tokį gausumą, kad pradėjo naikinti vietinius jaunus bukų, ąžuolų ir kitus medžius, pažeidžiant jų žievę. Ši rūšis taip pat išstumia vietinę rudąją voverę, pernešant ligas ir sudarant konkurenciją maistui ir buveinėms. Pradžioje buvo manyta, kad pilkąsias voveres reikia išnaikinti didelėse teritorijose, ypač dėl to, kad jos užkrečia rudųjų voverių jauniklius. Taip pat tai reikia daryti tada, kol visuomenė nepradės tam prieštarauti. Vėliau būtų galima atkurti rudųjų voverių populiaciją.

Buvo nustatyta, kad pilkųjų voverių liga yra reta mažo tankumo populiacijose. Dėl to rudąsias voveres jau galima įveisti, kai pilkųjų voverių populiacijos tankis yra mažas. Iš kitos pusės, jei ši informacija bus vietinėms bendruomenėms tinkamai pateikta, žmonės informuos apie likusias pilkąsias voveres, kad jos būtų pašalintos ir susidarytų galimybė atsikurti vietinėms voverėms. Atidūs moksliniai tyrimai bei vietinių bendruomenių įtraukimas yra gera išeitis pašalinti invazines rūšis.

Himalajinis balzamas (Bitinė sprigė) ar Japoniškoji rūgtis?

Himalajinį balzamą (Bitinę sprigę) galima iškasti ir tai būtų geras vietinių bendruomenių projektas. Tuo tarpu Japoniškoji rūgtis turi ilgas šaknis, be to, ji yra atspari daugeliui herbicidų, išskyrus ICADE, kurį gamina Dow Chemicals kompanija.

 
Internete
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas