Rinkimas

Ar voveraitės mėgstamiausi grybai Europoje?
Ar voveraitės mėgstamiausi grybai Europoje?

Žmonės evoliucionavo iš rūšių, kurios didžiąja dalimi maitinosi lauko augalija ir mažais žvėreliais, nebent aplinkybės leisdavo sumedžioti ir sužvejoti kažką rimtesnio. Maždaug pusė visų neseniai Naturalliance organizacijų apklaustų kaimo namų ūkių patvirtino, kad naudojasi gamtos ištekliais, nors vidutinės metinės išlaidos šiam pomėgiui tesiekė mažiau negu 30 eurų ir tik labai nedaugelis tam išleisdavo daugiau negu 100 eurų. Taigi būdami didelės grupės dalimi, jie gali turėti didžiausios naudos, tačiau asmeniškai išleisti mažiausiai tarp tų, kurie gauna naudą iš gamtos išteklių. Tokia padėtis sukelia sociologinę-ekologinę tragediją. Viena vertus, daugiau Europos vaikų susidomėjo gamtos turtais rinkdami lauko gėles, vaisius, riešutus, grybus ar malkas kartu su savo šeimos nariais, palyginti su bet kuriuo kitu būdu. Kita vertus, savininkai nieko negauna, kai tuo tarpu kiti tokiu būdu naudojasi jų žeme, todėl nėra suinteresuoti išteklių palaikymu. Ši grupė, matyt, daug išleidžia degalams, kad išvažiuotų toliau nuo namų ir rastų prieigą prie dar likusių išteklių!

Vienas iš svarbiausių Naturalliance tikslų yra padėti gamtos turtų rinkėjams sustiprinti jų vietinius išteklius. Koks būdas yra geriausias atkurti laukinių gėlių populiaciją, įvesti grybų į naujas plantacijas, paskatinti žemės savininkus sodinti laukinius vaisius savo žemėje? Su Jūsų pagalba ir dėl mokslinių tyrimų rezultatų (pvz., įrodančių, kad grybai yra naudingi medžių sodinukams), mes siekiame palaipsniui sukurti gaires šiais ir kitais klausimais. Naturalliance taip pat remiasi Europos Tarybos Berno konvencija dėl „Grybų ir kitų bioįvairovės rinkimo“.

GERIAUSIA PRAKTIKA. Bus nurodyta vėliau.

GAMYBA. Naturalliance pateiks nuorodas į organizacijų svetaines, kurių specializacija – laukinės floros ir faunos atkūrimas, vėliau tvariai panaudojant jų produkciją.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS. Naturalliance siekia remti grupes, kurios gali padėti maisto ieškotojams, pavyzdžiui, nustatyti ir mėgautis skaniausiomis rūšimis ir išvengti nuodingųjų.

ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS. Išsamus egzistuojančių rūšių žemėlapių sudarymas gali būti derinamas su prognozavimo modeliais spėjant, kas įvyks. Svarbu paminėti, kad tokiu atveju būtų reikalingas naujas nustatymas. Atliekant atkūrimo darbus būtų naudinga įtraukti daug suinteresuotų kaimo gyventojų, naudojant žemėlapių sudarymo programinę įrangą kaip platformą perduoti idėjas.

Prašome REGISTRUOTIS, kad padėtumėte mums ir sau:

• Sužinoti, kaip žemės savininkai ir visuomenė gali gauti naudos iš naujo atkuriant laukines rūšis.
• Pasidalinti savo patirtimi mainais į žinias, sukauptas iš kitų.
• Žinoti, ką Jūs galite valgyti, kas yra nesaugu ir kas yra apsaugota.
• Palyginti, kas yra pateikta, su tuo, kas gali būti atidėta.

Prisiregistravę galėsite atlikti mūsų APKLAUSĄ ir išreikšti nuomonę dėl informacijos, kurios pageidautumėte labiausiai.

 
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas