Stebėjimas

Maitinimas gali pakeisti prarastą smulkių paukščių giesmininkų arealą
Maitinimas gali pakeisti prarastą smulkių paukščių giesmininkų arealą

2010 m. kaimo namų ūkiai aštuoniose Europos šalyse buvo klausiami apie veiklas, priklausančias nuo gamtos turtų. Apie pusė respondentų sakė maitinantys paukščius ir kitus gyvūnus, nes nori pasidžiaugti jų stebėjimu, o dauguma prisipažino važiuojantys į gamtą stebėti gyvūnų.

Vienas svarbesnių Naturalliance tikslų yra padėti palaikyti laukinę gamtą, kuri teikia labai daug džiaugsmo, ir parodyti būdus, kaip visi, nors ir mažais įnašais, gali prisidėti atkuriant tai, kas buvo taip neapdairiai prarasta. Pagrindinis principas, kuriuo turėtų būti sekama, yra naudos suteikimas vietos žemės savininkams ir bendruomenėms tuo metu, kai gamtos turtais džiaugiasi kiti.

GERIAUSIA PRAKTIKA. Vietinei bendruomenei teikiamos naudos iš gamtos stebėjimo pavyzdys.

GAMYBA. Gamtos ištekliai priklauso nuo to, kaip mes sugebėsime valdyti žemę ir rūšis. Kaip galėtume įtikinti žmones prisidėti?

PROBLEMŲ SPRENDIMAS. Kai kurioms rūšims visuomet teikiama pirmenybė. Yra daugybė būdų išaukštinti rūšis, kurios teikia daugiau malonumo.

Arealų ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS yra labai svarbus nustatant, kurios rūšys turėtų būti atkuriamos, o kurios apsaugomos. Rūšių žemėlapių sudarymas atskleidžia, kurios pastangos yra efektyviausios. Kiek galėtumėte prisidėti Jūs?

Prašome REGISTRUOTIS, kad padėtumėte mums ir sau:

• Džiaugtis gamta ir suvokti Jūsų puoselėjamų rūšių poreikius.
• Atrasti paprasčiausius būdus prarastos kaimo augmenijos ir gyvūnų atkurimui.
• Bendradarbiauti su vietos bendruomene, siekiant padidinti visų gamtos turtų teikiamą naudą.

Prisiregistravę galėsite atlikti mūsų APKLAUSĄ ir išreikšti nuomonę dėl informacijos, kurios pageidautumėte labiausiai.

 
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas