Žemdirbystė: Geriausia praktika

Allertono projektas

Allertono projektas pradėtas 1992-aisiais metais kaip mišrus žemdirbystės ir gyvulininkystės verslas 333 hektarų molžemio teritorijoje. Pasėliai, daugiausia žieminiai kviečiai ir avižos (organinė produkcija parduodama su „Conservation Grade“ prekių ženklu), aliejiniai rapsai ir ankštinės pupelės, 280 avių ganyklų. Ši ferma yra parodomasis gamtosaugos pavyzdys. Ataskaitos, įskaitant apsaugos išlaidas, yra skelbiamos kasmetėje „Game and Wildlife Conservation Trust“ apžvalgoje.

Laukinių paukščių ir žvėrių valdymas ir laukinės gamtos apsauga

Paprastųjų fazanų populiacija rudenį šimtui hektarų prieš valdymo priemonių įvedimą (viršuje) ir arealo valdumo metu kartu su medžiotojų darbu (apačioje).
Paprastųjų fazanų populiacija rudenį šimtui hektarų prieš valdymo priemonių įvedimą (viršuje) ir arealo valdumo metu kartu su medžiotojų darbu (apačioje).

Po pirmaisiais metais atlikto pirminio laukinių paukščių ir žvėrių paplitimo įvertinimo, gyvūnų paplitimo arealas, vabzdžių gausa, kuria minta paukščių jaunikliai, taip pat maistas ir priedanga žiemos metu, buvo išplėsti. Lizdų grobuonys buvo kontroliuojami, o laukiniai paukščiai ir žvėrys žiemos metu buvo maitinami grūdais, tačiau veisiamieji paukščiai ir žvėrys išleidžiami nebuvo. Kompleksiško priemonių taikymo poveikis laukinių fazanų, paukščių giesmininkų ir kiškių populiacijų atžvilgiu buvo labai pastebimas.

Miškų valdymas

Allertono miškai yra valdomi tam, kad būtų užtikrintas medžių, krūmų ir augalų sambūvis, kuris pasitarnautų laukinėms faunos ir floros rūšims. Miškai taip pat suteikia medžiagų, reikalingų medienos drožlėmis kūrenamoms visiškai automatizuotoms katilinėms, kurios šildo pagrindinį pastatą. Tokiu būdu gaunama ekonominė nauda, kadangi yra sumažinamos anglies emisijos. Tam tikra finansinės paramos dalis ateina iš „Miškų subsidijų programų“, skirtų šio valdymo rėmimui. Muntjakų elnių miško augalams sukelta žala yra vertinama bendradarbiaujant su vietos žmonėmis, kurie prisideda prie problemos sprendimo.

Paukščių giesmininkų populiacijos (Jungtinės Karalystės „Bioįvairovės priemonių plano“ rūšys) skersiniai pjūviai atskirų tyrimų metu prieš valdymo priemonių įvedimą (viršuje) ir arealo valdymo metu kartu su medžiotojų darbu (apačioje).
Paukščių giesmininkų populiacijos (Jungtinės Karalystės „Bioįvairovės priemonių plano“ rūšys) skersiniai pjūviai atskirų tyrimų metu prieš valdymo priemonių įvedimą (viršuje) ir arealo valdymo metu kartu su medžiotojų darbu (apačioje).

Aplinkosaugos valdymas

Allertono pavyzdys rodo, kad arealai, skirti laukiniams paukščiams ir žvėrims, taip pat teikia naudos kitoms laukinės gamtos rūšims:

• Sėklų mišinys, pasodintas laukiniams paukščiams ir žvėrims, užtikrina paukščiams giesmininkams gausias maisto atsargas žiemos metu.

• Pakibę šlaitai saugo pasėlių kenkėjais (pvz., amarus) mintančius vabzdžius žiemos metu ir taip sumažina insekticidų poreikį vasarą bei padidina kitokio vabzdžių maisto kiekį paukščių jaunikliams; taip pat jie sukuria idealias gūžtas lauko pelėms, kitiems smulkiems žinduoliams ir pilkosioms kurapkoms.

• Saugomi neaparti lauko pakraščiai yra pasėlių laukai, kuriuose rinktinis purškimas leidžia mažoms nekonkuruojančių piktžolių populiacijoms išgyventi; tai naudinga vabzdžiams, kurie yra laukinių paukščių ir paukščių giesmininkų jauniklių pagrindinis maistas. Taip pat šie saugomi neaparti laukai padeda išsaugoti retus lauko augalus.

Kiškių populiacija Loddingtone (žalia) ir vietos palyginamoji vietovė (raudona) prieš valdymo priemonių įvedimą (viršuje) ir arealo valdymo metu kartu su medžiotojų darbu (apačioje).
Kiškių populiacija Loddingtone (žalia) ir vietos palyginamoji vietovė (raudona) prieš valdymo priemonių įvedimą (viršuje) ir arealo valdymo metu kartu su medžiotojų darbu (apačioje).

• Pievų laukų ežios suteikia prieglobstį vabzdžiams ir sukuria idealią aplinką paukščiams perėti (pvz., geltonoji starta) bei apsaugo gyvatvores ir griovius nuo atnešamų purškalų ir paviršinių nuotėkių iš ariamosios žemės; taip pat jie sukuria apsauginius ruožus, užkertančius kelią dirvožemio ir augalų maitinamųjų medžiagų nuotėkiui į vandenį.

Šios priemonės ir nedažnas žemės arimas leidžia sumažinti dirvožemio eroziją ir išplitusį užterštumą pagal Bendrosios vandenų direktyvos „Upių baseinų valdymo politiką“; nedažnas žemės arimas gali padėti sumažinti fosforo ir azoto netekimą ir užtikrinti didesnį lauko grybelių ir sliekų paplitimą, o tai pagerintų dirvožemio kokybę.

Allertono ekonomika

Valdymo subsidijų įplaukos (viršutinė eilutė) ir išlaidos (apatinė eilutė), palyginti su arealo darbo išlaidomis (mėlyna), ir medžioklės įplaukos, palyginti su medžiotojų darbo ir maisto išlaidomis (žalia).
Valdymo subsidijų įplaukos (viršutinė eilutė) ir išlaidos (apatinė eilutė), palyginti su arealo darbo išlaidomis (mėlyna), ir medžioklės įplaukos, palyginti su medžiotojų darbo ir maisto išlaidomis (žalia).

Šios priemonės reikalauja išlaidų produktyviai žemdirbystei, bet taip pat suteikia privalumų toms išlaidoms padengti. Išaugęs medžiojamųjų paukščių ir žvėrių skaičius leido surengti iki penkių medžioklių ir lauko bandymų kiekvieną žiemą ir taip pritraukti papildomų įplaukų, reikalingų vadybos išlaidoms ir medžiojamųjų laukinių paukščių ir žvėrių medžiotojams išlaikyti. Nors medžioklė visiškai nepadengia medžiotojų išlaikymo išlaidų, šios įplaukos sukuria papildomų darbo vietų ir prisideda prie socialinės gerovės vietos bendruomenėje kūrimo.

 
Internete
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas