Vyriausybė: Geriausia praktika

Europos Tarybos priimtos biologinės įvairovės chartijos
Europos Tarybos pastatas Strasbūre
Europos Tarybos pastatas Strasbūre

Biologinės įvairovės konvencija (BĮK) numatė ekosistemų nuostatas aplinkosaugos srityje. Pasak „Malavio principų“, žmonės laikytini ekosistemų dalimi, nes „čia mes visi kartu esame dalyviai“. Dėl BĮK taip pat atsirado Adis Abebos principai ir nuostatos dėl aplinkosaugos per tvarų vartojimą. Deja, yra esminių skirtumų tarp vietos ir tarptautinių įstatymų, reglamentų ir iniciatyvų.

Europos Taryba šiuos skirtumus panaikino jos politinėms grupėms įsitraukus į Berno konvencijos dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos veiklą. Valdžios atstovai suvokė, kad tiek vyriausybėms, tiek piliečiams reikia nuorodų dėl aplinkosaugos valdymo ir todėl buvo sukurtos chartijos, numatančios atsakomybę valdančiųjų ir valdomųjų atžvilgiu.

2007-aisiais metais priimta Europos chartija dėl medžioklės ir biologinės įvairovės, o 2010-aisiais – bendrosios žuvininkystės ir biologinės įvairovės chartija. Šių chartijų tekstus galite rasti apsilankę „Gamybos idėjų“ puslapyje, paspaudę nuorodą dešinėje. Aplinkosaugos chartija dėl laukinių grybų ir augalijos rinkimo yra ruošiama.

 
Internete
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas