Dabas atjaunošana: Labākā prakse

Lēmumu koks lokālās saglabāšanas pārvietošanai
Pļavas orhidejas bieži tiek iznīcinātas, pļaujot ceļu nomales, bet tās var atjaunot arī no vietējiem avotiem.
Pļavas orhidejas bieži tiek iznīcinātas, pļaujot ceļu nomales, bet tās var atjaunot arī no vietējiem avotiem.

IUCN vadlīnijas par atkārtotu ieviešanu un citu saglabāšanas pārvietošanu apkopo vislabākās pieejamās zināšanas par visu veidu PĀRVIETOŠANU, kas tiek definēta kā ORGANISMU PĀRVIETOŠANA NO VIENAS VIETAS UN IZLAIŠANA CITĀ AR CILVĒKU PIEDALĪŠANOS. Taču, tā kā vadlīnijas ir ļoti detalizētas, kopienām, kas vēlas atjaunot augus, sēnes un dzīvniekus to DABISKAJĀ AREĀLĀ, netālai pārvietošanai var būt noderīga vienkāršota informācija. Dabiskais areāls ir ZINĀMAIS VAI IZSECINĀTAIS IZPLATĪBAS APGABALS, BALSTOTIES UZ VĒSTURISKĀM (RAKSTISKĀM VAI MUTVĀRDU) LIECĪBĀM VAI FIZISKIEM PIERADĪJUMIEM PAR SUGU KLĀTBŪTNI. Ja uz visiem tālāk sniegtajiem jautājumiem varat atbildēt "JĀ", tad varat droši turpināt (taču apmeklējiet šo vietni nākotnē, lai saņemtu jaunāko informāciju). Pretējā gadījumā skatiet iepriekš minēto IUCN vadlīniju attiecīgos punktus kopā ar tajās minētajiem pielikumiem un vērsieties pēc profesionāla padoma.

Tālāk sniegtā vienkāršotā lēmumu koka numurētās sadaļas attiecas uz IUCN vadlīnijām, kas pieejamas šīs lapas augšā.

Vai izlaišana notiek sugas dabiskajā areālā?

Ja atbilde ir "NĒ" vai "NEZINU": Skatiet sadaļas 3.3-3.5 par pieņemamību, 5.3 par noteikumiem, 6.5-6.6 par riska novērtējumu un 7.1 par izlaišanas vietas izvēli.

Ja atbilde ir "JĀ": Vai Jūsu valstī ilgtspējīgā ceļā var iegūt krājumus no esošajām savvaļas populācijām, kurās suga ir bagātīgi pārstāvēta?

Ja atbilde ir "NĒ" vai "NEZINU": Skatiet sadaļas 1 un 6 par risku (slimības, gēnu aizplūde, ietekme uz izcelsmes populācijām) un 5.1.4 par dibinātāju izvēli.

Ja atbilde ir "JĀ": Vai sugas neesamības cēloņi Jūsu vietā ir apzināti un novērsti?

Ja atbilde ir "NĒ" vai "NEZINU": Skatiet sadaļas 3.2 un 5.1 par bioloģisko iespējamību (jo īpaši attiecībā uz biotopu, klimatu, slimībām un plēsējiem).

Ja atbilde ir "JĀ": Vai visas vietējās ieinteresētās puses, ko var ietekmēt šī rīcība, atbalsta iniciatīvu?

Ja atbilde ir "NĒ" vai "NEZINU": Skatiet sadaļas 3.6 un 5.2 par sociālo pieņemamību, 6.2 par ekoloģiskajām sekām un 6.6 par sociāli ekonomiskajiem riskiem.

Ja atbilde ir "JĀ": Vai vieta ir pietiekoši liela, lai spētu uzturēt populāciju, kas tiks pārbaudīta 10 gadu laikā?

Ja atbilde ir "NĒ" vai "NEZINU": Skatiet sadaļas 4.2 par monitoringu, 7 par izlaišanas vietas izvēli un 8 par iznākuma novērtēšanu.

Ja atbilde ir "JĀ": Ja jums ir visas nepieciešamās normatīvās atļaujas, piesardzīgi rīkojieties tālāk un periodiski apmeklējiet šo vietni, lai saņemtu jaunākos norādījumus.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips