Medžiojimas

UNESCO pripažįsta medžioklę su sakalais kaip kultūrinį paveldą (pvz., šis dresuotas grobuonis sakalas).
UNESCO pripažįsta medžioklę su sakalais kaip kultūrinį paveldą (pvz., šis dresuotas grobuonis sakalas).

Sprendžiant iš mūsų artimiausių rūšių įpročių, medžiojama tiek pat metų, kiek egzistuoja žmonija. Europos šalyse nuo mažiausiai 1 proc. iki beveik 8 proc. žmonių yra medžiotojai, daugiausia naudojantys ginklus ir įprastai medžiojantys su skalikais, dresuotais plėšrūnais, šeškais ir lankais. Šalyse, turinčiose didžiausią medžiotojų ir meškeriotojų skaičių bei aukščiausią BVP lygį, visų rūšių apsaugos statusas yra aukščiausias. Medžiotojų skaičius yra didžiausias šalyse, kuriose mažiausias populiacijos tankumas, ir ten, kur pusiau natūrali žemė sukuria geras sąlygas laukinei gamtai. Tyrimai rodo, jog medžiotojai sukuria ekologinę naudą arealų valdyme, socialinę naudą kalbant apie aplinkosauginę atsakomybę ir ekonominę naudą dėl kasmetinių apie 16 milijardų eurų siekiančių išlaidų savo pomėgiui. Gero organizavimo ir aukštų individualių išlaidų derinys leidžia medžiotojams pranokti visas kitas Europos rekreacines šakas, kurios priklausomos nuo laukinės gamtos išteklių.

Nors ne visi pripažįsta medžioklės naudą, medžiojimas galėtų tapti socialiai tvariu ir suteikti medžiotojams vietos bendruomenių paramą puoselėjant gamtos turtus. Naturalliance norėtų prisidėti vietiniame lygmenyje ir bendradarbiauti. Europos Komisija bendradarbiavimą įtvirtino tarp tvarios medžioklės ir interesų gynimo visoje Europoje. Tai būtų veiksminga, jeigu nacionalinės vyriausybės pritaikytų „Europos medžioklės ir biologinės įvairovės chartijos“ rekomendacijas, kuriomis pabrėžiama, kad medžiojimas gali labiausiai prisidėti prie apsaugos; Naturalliance organizacijos prisidėjo ruošiant šią chartiją institucijai, atstovaujančiai visoms Europos šalims, Europos tarybai.

GERIAUSIA PRAKTIKA. Dėl medžiotojų žemės savininkams teikiamos naudos, Europos žemės savininkų organizacijos „Laukinės gamtos žemių strategija“ yra mūsų pirmasis pavyzdys, kaip medžiojimas gali būti naudingas laukiniams ištekliams.

GAMYBA. Siekiant padėti medžiotojams pagerinti santykius kitų interesų atžvilgiu, Naturalliance sutelks nuorodas į patarimų puslapius apie laukinių gyvūnų veisimo metodus, o tai prisidėtų prie kitų rūšių kultivavimo; mes taip pat nukreipsime Jus į puslapius tų organizacijų, kurios užtikrina apsaugą medžiojimo metu.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS. Daugelis tyrimų rodo, kad grobuonys šiuo metu ypatingai svarbūs laukiniams paukščiams ir žvėrims bei kitiems žemės ūkio veislininkams, todėl mes sutelksime dėmesį į efektyvią prevenciją ir grobuonių eliminavimą, daugiausia tokiais būdais, kuriuose nenaudojami ginklai.

ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS. Išsamių nekultivuojamų arealų žemėlapių sudarymas yra svarbus modeliais pagrįstoms laukinės gamtos prognozėms, o labiausiai derinant laukinės gamtos ir žemdirbystės ekonominius aspektus. Mūsų paprastas žemėlapių sudarymo įrankis jau išbandytas laukinių paukščių ir žvėrių bei jų arealų žemėlapių sudaryme ir mes pateiksime dar daugiau nuorodų į programinę įrangą, siekdami pagelbėti laukinės gamtos ir kitų rūšių surašymui.

Prašome REGISTRUOTIS, kad padėtumėte mums ir sau:

• Gauti pripažinimą Jūsų rūpinimusi ir valdymu, kuris taip pat teikia naudą nemedžiojamoms rūšims.
• Dalintis Jūsų patirtimi keičiantis žiniomis, įgytomis iš kitų.
• Įgauti lankstumo saugoti grobuonis, kuomet jų yra mažai, bet valdyti juos, kuomet jų yra daug.
• Skatinti žemės naudojimą, kuris suteikia daugiau galimybių siekti Jūsų tikslų vietos lygmeniu.

Prisiregistravę galėsite atlikti mūsų APKLAUSĄ ir išreikšti nuomonę dėl informacijos, kurios pageidautumėte labiausiai.

 
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas