Vyriausybė

Modernus valdymas priklauso nuo piliečių ir valdovų
Modernus valdymas priklauso nuo piliečių ir valdovų

Šiuolaikinės vyriausybės turi daug įsipareigojimų. Šie įsipareigojimai aprėpia saugumo, darbo, energetikos, sveikatos, būsto aprūpinimo, transporto ir švietimo administravimą. Ši atsakomybė sąveikauja su natūraliąja aplinka, kadangi piliečiai taip pat turi didelių poreikių iš gamtinių sistemų: gyventojams reikia maisto, švaraus oro ir vandens, žemės stabilumo ir kuo mažiau potvynių, gaisrų, kenkėjų ir ligų. Be to, net jeigu žemę dirbančių žmonių skaičius yra mažas, dauguma vis tik ieško psichinio atsipalaidavimo ir fizinio poilsio gamtoje. Tai sukuria kitą interesų grupę.

Išmintingas valdymas yra reikalingas, jei siekiama suderinti skirtingus piliečių interesus. Reglamentai, mokesčiai ir subsidijos veikia procesus, tačiau ne visuomet leidžia pasiekti pageidaujamų rezultatų. Vyriausybės yra suteikusios finansavimą daugeliui tyrimų dėl natūralių sistemų, tačiau tai vis tiek nesuteikė aiškaus vaizdo, kaip turėtų būti administruojami tiek piliečiai, tiek aplinka.

Naturalliance organizacijos yra susitelkę ties moksliniais tyrimais apie ekologiją ir valdymą. Daug patirties buvo įgyta siekiant, pavyzdžiui, parodyti, kad bioįvairovės tvari apsauga ir naudojimas bus sėkmingiausias, kuomet bus tik esant žinių lyderystei ir prisitaikymo vadybai. Dabar mes norime sukurti sistemą, kuri leistų surinkti visas žinias ir kuria remiantis galima būtų patarti dėl prisitaikymo vadybos vietos lygmeniu ir prisitaikymo vadybos administracijų lygmeniu.

GERIAUSIA PRAKTIKA. Berno konvencijoje pateikiama daug patarimų, susijusių su valdymu. Taip siekiama apsaugoti laukinės gamtos išteklius medžioklės ir pramoginės žvejybos būdu, o taip pat gamtos teikiamų produktų rinkimo būdu. Šie dokumentai buvo parengti Naturalliance organizacijų narių.

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PALAIKYMAS. Politikos parama regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu gali būti iš pačių įvairiausių šaltinių. Naturalliance parama apims priemones, skirtas darbui su GIS vietos duomenų aprėptimi. Norėdami padėti plėtoti ir išbandyti šias politikos paramos priemones, prašome susisiekti su viena iš Naturalliance organizacijų.

 
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas