Daržininkystė: Geriausia praktika

Per Londoną tekanti gėlių upė
Esant tinkamai priežiūrai, šalikelės yra puikūs arealai lauko gėlėms
Esant tinkamai priežiūrai, šalikelės yra puikūs arealai lauko gėlėms

Nors įprastai lauko gėlės randamos kaimo vietovėse, mieste jos gali teikti įvairios naudos. Laukinės augalijos plotai turi būti sujungti tam, kad turėtume vabzdžių įvairovę, reikalingą paukščiams ir ropliams, kadangi judrios rūšys lengvai išnyksta mažose, atskirtose vietovėse. Toks sujungimas taip pat gali turėti ypatingos reikšmės intensyviai kultivuojamuose kaimo plotuose. Lauko gėlių ruožai, nesvarbu, ar tai būtų sodai, miesto atviros erdvės, šalikelės ar kaimo keliai, tarsi sujungia erdves ir kiekvienam asmeniui leidžia pajusti grožį.

Iš pradžių„Gėlių upė“ buvo bendruomenės projektas, inicijuotas klinikos „Archway Herbal“. Projekto tikslas buvo sukurti šiaurės Londonu tekančią lauko gėlių „upę“ ar „apdulkinimo tėkmę“, kuri suteikia maisto apdulkintojams, bitėms, drugeliams ir žiedmusėms mieste ir padeda augalams išgyventi. Nuo projekto pradžios „Gėlių upė“ buvo įtraukta į daugelio Londono pievų planavimą.

Tai buvo iš dalies pasiekta tiesiogiai per banką „Urban Meadows Floral“. Nepaisant to, „Gėlių upė“ taip pat užmezgė daugybę sėkmingų partnerystės ryšių su aplinkosaugos organizacijomis ir kitomis nevyriausybinėmis grupėmis tiek vietos, tiek nacionaliniu lygiu. Maisto atsargų didinimo projektai yra įtraukiami, nes lauko gėlės taip pat gali būti auginamos kartu su maisto grūdais, gali pritraukti apdulkintojus ir gyvūnus, mintančius sodų kenkėjais. Daugiau informacijos pateikiama puslapyje, paskaitose, patarimų sesijose, lauko gėlių seminaruose ir kituose renginiuose.

 
Internete
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas