Draustinių valdymas

Laurų giraitės rezervai on La Gomera - senas arealas ir yra svarbūs vandens tiekimo atžvilgiu
Laurų giraitės rezervai on La Gomera - senas arealas ir yra svarbūs vandens tiekimo atžvilgiu

Apsauga yra dažnai būtina, kai siekiama išsaugoti paskutinius retų arealų ar rūšių pavyzdžius, ypatingai intensyvios urbanizacijos arba žemės valdymo pokyčių metu. Jeigu administravimas atsižvelgia į vietos bendruomenės interesus, tokios vietovės gali tapti labai vertingomis rekreacijos vietovėmis taip pat dėl to, kad jos išlaiko tradicinius žemėtvarkos metodus. Idealiu atveju saugomos kultūrinės žinios ir rūšys galėtų būti vėliau atkuriamos teritorijose, atitveriančiose draustinius ir nusidriekiančiose dar toliau bei taip sukurdamos žaliuosius tinklus.

Tokie rezultatai turi būti kruopščiai planuojami, jei siekiama užtikrinti socialinę toleranciją ir ekologinį supratimą. Šis planavimas yra labai svarbus dėl įvairaus žemės naudojimo, kuris gali būti naudingas bendruomenėms. Naturalliance padarys viską, kas įeina į jos kompetenciją, kad būtų skatinama aplinkos apsauga per žemdirbystę tam, kad būtų sumažintos griežtos apsaugos išlaidos ir skatinamas nuskurdintų kraštovaizdžių atkūrimas.

GERIAUSIA PRAKTIKA. Atsargų valdymo pasitarnavimo vietos bendruomenės labui pavyzdys.

GAMYBA. Saugomos teritorijos dažnai išsaugo praeities žemės valdymo metodus, kurie buvo palankūs tam tikroms rūšims ir todėl gali priklausyti nuo sistemos, kuri gali kaupti ir dalintis žiniomis apie tokį valdymą.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS. Draustiniams daro įtaką svetimos rūšys arba griežtas žemėtvarkos aplinkinėse vietovėse valdymas. Naturalliance surinks žinias iš kitų sričių, kurios šiuos klausimus jau išsprendė.

ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS arealams ir rūšims yra svarbus, siekiant įvertinti valdymo ir išorinių veiksnių įtaką draustiniams; taigi tai leidžia planuoti lankytojų maršrutų optimizavimą ir sušvelninti kitus poveikius.

Prašome REGISTRUOTIS, kad padėtumėte mums ir sau:

• Gauti prieigą prie įvairiomis kalbomis pateikiamų išsamių Europos žinių apie retų rūšių ir arealų valdymą.
• Suprasti, kaip bendruomenės ir kitos interesų grupės gali prisidėti prie Jūsų pastangų.
• Nuspėti išorinių veiksnių poveikį (tokių kaip klimato kaita) ir tokiu būdu prisitaikyti prie jų.

Prisiregistravę galėsite atlikti mūsų APKLAUSĄ ir išreikšti nuomonę dėl informacijos, kurios pageidautumėte labiausiai.

 
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas