Doğayı geri kazanım.: İyi Uygulama

Yerel koruma translokasyonları için bir karar ağacı
Çayır orkideleri genellikle yol kenarları boyunca kaybolur, ama aynı zamanda yerel kaynaklardan restore edilebilir.
Çayır orkideleri genellikle yol kenarları boyunca kaybolur, ama aynı zamanda yerel kaynaklardan restore edilebilir.

Yeniden yerleştirilme için IUCN Kuralları ve diğer Koruma Translokasyonları, İNSAN ARACILIĞINDAN KAYNAKLANAN ORGANİZMALARIN BİR ALANDAN BAŞKA BİR ALANA HAREKETİNİN kılavuzu mevcut en iyi bilgiyi özetler. Ancak, kuralların bu kadar detaylı olmasına rağmen, YERLİ ARALIĞINDA bitkiler, mantarlar ve hayvanların geri kazanımı için kısa translokasyonlarını isteyen toplumlar için, daha sade bir kılavuz yararlı olabilir. Bu yerli aralık TARİHTEN KAYNAKLANAN (YAZILI VEYA SÖZLÜ) BİLİNEN DAĞITIM KAYITLARI VEYA TÜRLERİN FİZİKSEL VARLIĞI İLE KANITLANIR. Eğer takip eden soruların hepsine “EVET” diyebiliyorsanız, devam edebilirsiniz (fakat bu siteyi daha sonraki tavsiyeler için control etmeye devam ediniz.

Aşağıdaki basit karar ağacındaki numaralı bölümler için bu sayfanın üst kısmında mevcut IUCN rehberindeki paragraflarda bakınız.

Türlerin yerli aralığında bırakılması mı?

HAYIR veya BİLMİYOR ise: kabul edilebilirliği üzerine 3,3-3,5, yönetmelikler üzerine 5.3, risk değerlendirmesine 6,5-6,6 ve bırakmayı seçme durumunda 7.1 bölümlerine siteye bakınız.

EVET ise: sizin ülkenizde türlerin bol olduğu mevcut yabani popülasyonlardan sürdürülebilir damızlık elde edilebilir mi?

HAYIR ya BİLMİYOR ise: risk bölümleri 1 ve 6.dan, risk için (hastalık, gen kaçışı, kaynak popülasyonlara etki) ve kurucuları seçme için 5.1.4‘e Bkz.

EVET ise: türlerin görüntüde olmaması nedenleri anlaşılmış ve rektifiye edilmişmidir?

Eğer HAYIR veya BİLMİYOR: Biyolojik fizibilite (özellikle habitat, iklim, hastalık ve yırtıcılar) bölüm 3.2 ve 5.1 bakınız.

EVET ise: etkilenebilecek tüm yerel çıkarları olanlar inisiyatifi desteklemeyi kabul ediyor mu?

HAYIR veya BİLMİYOR ise: sosyal kabul edilebilirliği 3.6 ve 5.2, ekolojik sonuçları 6.2, sosyo-ekonomik riskler için 6.6 bölümlere Bkz.

EVET ise: Alanı 10 yıl kontrol edilecek bir popülasyonu sürdürecek kadar büyük mü?

HAYIR ya BİLMİYOR ise: izleme için 4.2, serbest bırakma sitesi için 7 ve sonucun değerlendirildiği 8. bölüme Bkz.

EVET ise: Eğer gerekli yasal izinlere sahipseniz, daha fazla yardım için bu siteyi dikkatlice izlemeye devam edin.

 
tarafından desteklenir
TESS Logosu Game and Wildlife Conservation Trust Logosu Anatrack Ltd Logosu Tero Consulting Logosu COUNT Logosu