Medžiojimas: Geriausia praktika

Europos žemės savininkų organizacijai (ELO) priklausantys laukinės gamtos sklypai
Langholm sklype esanti viržynė prižiūrima škotinėms kurapkoms ir javinėms lingėms
Langholm sklype esanti viržynė prižiūrima škotinėms kurapkoms ir javinėms lingėms

Pažymėjimų išdavimo sistema yra vienas būdų pripažinti kokybę. Remiantis šia sistema, galima suprasti, kad maistas, vynas, mediena ar kiti gamtos turtai yra paimti iš patikimo šaltinio, o vietos meistriškumas ir praktika užtikrina tvarų panaudojimą. Šis pripažinimas gali duoti ir ekonominės naudos arba tiesiog padėti pasiekti geriausią įmanomą rezultatą.

Laukinės gamtos sklypų iniciatyva skatina sklypų valdyme siekti aukštų rezultatų. Kaimo sklypus sudaro didelės teritorijos, kuriose įprastai naudojami įvairūs žemėvaldos metodai. Pastovi nuosavybė palanki planuojant ekologinį tvarumą ilguoju laikotarpiu, tačiau yra būtina užtikrinti ir ekonominį tvarumą. Be to, socialinis tvarumas reikalauja išlaikyti gerus santykius su visomis susijusiomis šalimis, tarp jų darbuotojais, vietos gyventojais ir valdžios atstovais. Ši ELO iniciatyva žymi tiek gerą valdymą, tiek laukinės gamtos apsaugą, atsižvelgiant į skirtingas medžiojimo rūšis, o tai gali turėti didelės reikšmės sklypų valdymo veiklai Europoje.

Biologinės įvairovės rezultatai yra svarbūs laukinės gamtos sklypų pažymėjimų išdavimui.
Biologinės įvairovės rezultatai yra svarbūs laukinės gamtos sklypų pažymėjimų išdavimui.

Taikoma taškų sistema, kuri apima kultivuojamų ir natūralesnių arealų teritorijas ir suderinamumą bei apsaugai aktualių rūšių įvairovę. Taškų sistema pritaikoma biogeografiniam regionui, o tai atskleidžia didžiulę Europos kraštovaizdžių įvairovę. Keli sklypai pasižymi tuo, kad čia saugomi dideli reti plėšrūnai, kurie savo maistą dalijasi su medžiotojais.

 
Internete
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas