Obnavljanje prirode.: Primjeri najbolje prakse

Stablo odluke za lokalne translokacije u kontekstu zaštite.
Cvijeće u travnim zajednicama se često izgubi kroz košnju bankina uz ceste ali se i može obnoviti iz lokalnih izvora.
Cvijeće u travnim zajednicama se često izgubi kroz košnju bankina uz ceste ali se i može obnoviti iz lokalnih izvora.

IUCN vodič za reintrodukciju i drugi način Zaštite translokacijom objedinjuje najbolje znanje za svaku TRANSLOKACIJU koja je definirana kao PREBACIVANJE ORGANIZAMA POSREDSTVOM LJUDI SE NEKOG PODRUČJA DA BI SE ISPUSTILI U DRUGOM PODRUČJU. Kako bilo, s obzirom da su vodiči vrlo detaljni, nešto jednostavniji model se može korisiti za translokaciju na manje udaljenosti u slučaju da zajednica želi obnoviti biljke, gljive i životinje unutar njihovog IZVORNOG AREALA. Za izvorni areal se podrazumjeva da je POZNAT ILI ZAKLJUČEN KAO RASPROSTRANJENOST POTKRIJEPLJENJA POVIJESNOM (PISANOM ILI USMENOM) PREDAJOM, ILI POMOĆU FIZIČKIH DOKAZA DA JE VRSTA NA ODREĐENOM PODRUČJU OBITAVALA. Ako možete na sve slijedeće odgovore sa „DA“ tada možete biti sigurni da idete naprijed (ali ipak provjerite ovu stranicu za daljnje savjete). U suprotnom trenate konzultirati relevantnu sekciju IUCN vodiča (gore), zajedno sa Aneksima spomenutim u njoj te uz to potražite profesionalnu pomoć.

pojednostavljeni IUCN odič za translokaciju Obrojčaj sekcije u sljedećem jednostavnom stablu odluka referirajući se na paragrafe u IUCN vodiču dosrupnom na vrhu ove stranice.

Dali se ispuštanje vrši u izvornom arealu vrste?

Ako NE ili NE ZNATE: Vidite sekciju 3.3-3.5 na prihvatljivosti, 5.3 na pravilima, 6.5-6.6 na procijeni rizika i 7.1 na odabiru stranice za ispuštanje.

Ako DA: Može li se populacija koja se translocira pronaći od održive divlje populacije iste vrste u tvojoj zemlji na području gdje te vrste ima u većem broju?

Ako NE ili NE ZNATE: Vidite sekciju 1 i 6 na riziku (od bolesti, genetskog nekontroliranja, utjecaja na izvornu populaciju) i 5.1.4 na odabiru osnivača.

Ako DA: Jesu li razlozi za nestanak vrste sa tvog područja razumljivi i mogu li se ispraviti?

Ako NE ili NE ZNATE: Vidite sekciju 3.2 i 5.1 na biološkoj održivosti (posebno vezano uz stanište, klimu, bolesti i predatore).

Ako DA: Jesu li dogovoreni svi lokalni interesi koji bi mogli utjecati na podršku inicijativi?

Ako NE ili NE ZNATE: Vidite sekciju 3.6 i 5.2 na društvenoj prihvatljivosti, 6.2 na ekološkim posljedicama i 6.6 na socio-ekonomskim rizicima.

Ako DA: Jeli područje dovoljno veliko da može održati populaciju koja će se moći provjeriti u idućih 10 godina?

Ako NE ili NE ZNATE: Vidite sekciju 4.2 nadgledanje, 7 na odabiru područja ispuštanja i 8 na određivanju rezultata.

Ako DA: Dobivene sve potrebne regulacijske dozvole, nastavite sa oprezom i provjeravajte ovu stranicu za daljnje vođenje.

 
je podržan od
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo