Mokslas: Geriausia praktika

Europos darnaus naudojimo specialistų grupės vystomi projektai

Mokslas turi daug galimybių pasinaudoti gamtos turtų teikiama nauda. Tyrimais galima patvirtinti gamtos sukuriamą vertę, taigi atsirastų motyvacija ją saugoti. Taip pat studijos gali paskatinti motyvaciją paversti apsauga praktikoje. Tarptautinės gamtosaugos sąjungos (TGS) Europos darnaus naudojimo specialistų grupė yra sukūrusi tokius Naturalliance skirtus projektus.

Elnių stebėjimas (kairėje) ir arealų žemėlapiai sudaryti JK vietos bendruomenės (dešinėje).
Elnių stebėjimas (kairėje) ir arealų žemėlapiai sudaryti JK vietos bendruomenės (dešinėje).

Vykdant šiuos projektus buvo skirtas Europos Komisijos finansavimas bendram mokslininkų iš daugelio šalių darbui. Vieno projekto metu buvo apskaičiuota, kad Europoje daugiau nei 30 mln. dalyvių, vykdančių su gamtos turtais susijusią veiklą, išleidžia apie 40 mlrd. eurų per metus žvejybai, medžioklei ir paukščių stebėjimui. Kitas projektas atskleidė, kad dar daugiau kaimo vietovėse gyvenančių žmonių renka laukines gamtos gėrybes, sportuoja kaime arba maitina laukinius gyvūnus norėdami juos stebėti iš namų (žr. nuorodą į Temų puslapį žemiau). Tiriamieji darbai rodo, kad žmonės labai suinteresuoti stebėti rūšis ir sudaryti vietos arealų žemėlapius. Be to, buvo pastebėta, kad kaimo valdžios įstaigos, labiausiai vertinančios gamtos išteklius, taip pat atliko daugiausia tyrimų, kurių tikslas – įvertinti ir užkirsti neigiamą įtaką gamtai.

„Naturalliance“ parems sprendimus, turinčius įtakos gamtos ištekliams ir pilietinėms mokslo iniciatyvoms, kurios renka tokių tyrimų rezultatus. Informacijos apsikeitimas galiausiai vyks žemėlapių sudarymo etape. Dėl šios priežasties mes visų pirma suteikiame žemėlapių sudarymo įrankius ir „Galimybių“ puslapyje pateikiame nuorodas apie žemdirbystę, žvejybą, draustinius, vyriausybines ir bendruomenines iniciatyvas bei 10 modelių, kurie laikomi naudingiausiais vadybininkams, neturintiems mokslinės patirties. Mūsų tikslas – pateikti daugiau modelių, kurie atitiktų bet kokio vartotojo poreikius. Vieni tokių – pateikti, kaip „Mokslo srities galimybės“ galėtų būti pritaikytos ateityje. Kviečiame Jus prisijungti ir papildyti naujų modelių, pateikiamų TESS duomenų bazėje. Šiuo tikslu žemiau rasite nuorodą ir informacijos apie kitus šaltinius, susijusius su pilietinėmis mokslo iniciatyvomis.

 
Internete
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas