Žvejyba: Geriausia praktika

Meškeriotojų indėlis Nyderlandų aplinkosaugai

Vienas iš iššūkių finansuojant gamtos turtų atnaujinimui reikalingus tyrimus ir organizavimą yra tai, kad kiekviena priemonių gali pasitarnauti tiek daugeliui žmonių, tiek duoti mažą naudą kiekvienam atskirai. Ar įmanoma sutelkti visas šias priemones ir sukurti aplinkosaugos priemonių visumą?

Tyrimai, ugdymas ir atnaujinimas „Sportvisserij Nederland“
Tyrimai, ugdymas ir atnaujinimas „Sportvisserij Nederland“

Nyderlandų Vyriausybė rado būdą šalies meškeriotojams, kurių yra apie 2 milijonai, prisidėti prie vidaus vandenų žuvų išteklių atnaujinimo. Meškeriotojams, kurie yra vyresni nei aštuoniolikos, buvo pasiūlyta mokėti 40 eurų metinį leidimo gavimo mokestį meškeriojimo klubams. Apie 550 tūkstančių meškeriotojų įsigijo „VISpas“ leidimus. Dalis mokesčio (7 milijonai eurų per metus) yra skiriama „Sportvisserij Nederland“ organizacijai, kuri nutiesė bendradarbiavimo tiltą tarp vykdomosios valdžios ir privačių žvejybos klubų. Šios įplaukos padėjo įkurti apie 40 ekologijos ir hidrologijos tyrėjų, inžinierių ir ugdymo specialistų darbo vietų. Šie specialistai siekia atnaujinti Nyderlandų laukinės gamtos išteklius ir ugdyti meškeriotojus. Pastarajam tikslui pasiekti „Sportvisserij Nederland“ leidžia mėnesinį meškeriotojams skirtą žurnalą „Hét Visblad“. Taip pat yra leidžiamas ketvirtinis žurnalas ir rodoma televizijos programa „Vis TV“.

Iš pusės milijono jaunųjų Nyderlandų meškeriotojų 30 proc. yra mergaitės.
Iš pusės milijono jaunųjų Nyderlandų meškeriotojų 30 proc. yra mergaitės.

Viena iš problemų, kurias jie bando išspręsti, yra daugybė trukdžių, susijusių su vandens tėkme Olandijoje ir kliudančių žuvų veisimuisi. Dauguma žuvų migruoja neršti vandenyse, kurie yra saugūs ir kupini maisto. Skirtingai nuo daugumos žuvų rūšių, lašišos keliauja neršti labai toli. Dėl šios naujai susikūrusios organizacijos siekio užtikrinti sąlygas žuvims migruoti skirtingo lygio vandenimis Olandijos teritorijoje sukurta naujų turbinų pramonė, kuri leidžia vandeniui tekėti ir generuoti elektrą nekeliant grėsmės žuvims.

 
Internete
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas