Žemdirbystė

Mišrios dirbamosios žemės Ispanijoje
Mišrios dirbamosios žemės Ispanijoje

Maždaug pusė dirbamosios žemės ploto Europoje yra naudojama žemdirbystei. Iš pradžių žemės ūkis sukūrė arealų įvairovę. Deja, vyriausybių skiriamos subsidijos kartu su moderniosiomis technologijomis lėmė aktyvesnį ir ribotą žemės naudojimą. Kai kurios žemdirbystės praktikos pradėjo kenkti kitoms svarbioms žemės dirbimo funkcijoms, tokioms kaip oro ir vandens gryninimas, dirvožemio kultivavimas ir augalų apdulkinimas, potvynių, kenkėjų ir ligų reguliavimas, rekreacinių funkcijų visuomenei teikimas.

Laimei, valstybės išmokų sistema yra keičiama siekiant išlaikyti ir atkurti visuomenei teikiamas žemdirbystės paslaugas. Privačių investuotojų skiriamos lėšos taip pat pasitarnauja gamtos apsaugai. Yra daug informacijos apie gamtos turtų padidinimą mažiausiomis produktyvaus kultivavimo išlaidomis ir kaip tokios sąnaudos galėtų būti kompensuojamos iš valstybės ir privataus finansavimo. Deja, ši informacija yra išsibarsčiusi daugelyje šalių ir institutų. Naturalliance siekia, kad visa ši informacija būtų vienoje vietoje, taip pat papildyti ją duomenimis apie reglamentus, kitas išlaidas, subsidijas, rinkas ir orą; vėliau Jūs galite sulaukti pagalbos, jei šią informaciją naudosite kartu su asmeninėmis žiniomis apie Jūsų pasėlius, dirvožemį, kitus arealus, gyvulius, laukines rūšis ir valdymą.

GERIAUSIA PRAKTIKA. Loddingtono žemė, esanti Anglijos centrinėje dalyje, tapo mūsų pirmuoju pavyzdžiu, siekiant parodyti, kaip žemdirbystė gali pasinaudoti laukinės gamtos išteklių teikiama nauda.

GAMYBA. Ūkiai taip pat gali padidinti savo pelną pasinaudodami rekomendacijomis, kaip geriausiai valdyti pasėlius ir gyvulius. Naturalliance siekia padėti, todėl pateikia nuorodas į geriausius tyrimus ir patarimus apie tvarią žemdirbystę.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS. Problemos dėl kenkėjų ir ligų turi būti efektyviai sprendžiamos nedelsiant ir ilguoju laikotarpiu. Naturalliance siekia ir šiuo aspektu pateikti nuorodas į geriausius tyrimus ir patarimus.

ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS. Galutinis tikslas yra surinkti visas bendras ir asmenines žinias į skaitmenines žemėlapių sudarymo sistemas, kurios veiktų taip pat sklandžiai kaip spalvinės paletės tekstų rengyklėje arba globalinė padėties nustatymo sistema (palydovinė navigacijos sistema) automobilyje.

Prašome užsiregistruoti, kad padėtumėte mums ir sau:

• Perduoti žemę Jūsų vaikams geresnės būklės negu Jūs ją gavote.
• Pasidalinti patirtimi mainais į žinias, gautas iš kitų.
• Pasinaudoti Jūsų žemės rekreacine ir kita visuomenei teikiama nauda.
• Gauti iš gamtos turtų daugiau negu išleidžiate šių išteklių užtikrinimui.

Užsiregistravę galite atlikti mūsų APKLAUSĄ ir išreikšti nuomonę dėl informacijos, kurios pageidautumėte labiausiai.

 
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas