Luonnonhoito ja ennallistaminen: Esimerkit

Päätöksentekoprosessi lajien yksilöiden siirtämiseen paikallistasolla
Ruohomaiden kämmekkäkasvit kärsivät usein tienpiennarten niittämisestä. Paikallisia populaatioita voidaan hyödyntää palautuksissa.
Ruohomaiden kämmekkäkasvit kärsivät usein tienpiennarten niittämisestä. Paikallisia populaatioita voidaan hyödyntää palautuksissa.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeasiakirja lajien palautusistutuksista ja muista suojelun edistämiseen tähtäävistä siirroista koostetaan yhteen paras tieto jo toteutetuista siirroista. LAJIN SIIRROLLA tarkoitetaan tässä yhteydessä IHMISEN TOTEUTTAMAA ELÄVÄN ORGANISMIN SIIRTÄMISTÄ ALUEELTA TOISELLE. Koska ohjeisto on kovin yksityiskohtainen, on nähty parhaaksi laatia tiivistetty versio paikallistoimijoille. Heillä on usein mahdollisuus edistää lajisuojelua lyhyillä kasvien, sienten tai eläinten siirrolla niiden luontaisen elinalueen sisällä. Lajin LUONTAINEN LEVINNEISYYSALUE tarkoittaa sen TUNNETTUA NYKYISTÄ ELINALUETTA tai ALKUPERÄISTÄ, HISTORIALLISIIN LÄHTEISIIN PERUSTUVAA LEVINNEISYYTTÄ tai KONKREETTISIA TODISTEITA LAJIN ESIINTYMISESTÄ ALUEELLA. Jos voit vastata kaikkiin seuraaviin kysymyksiin ’KYLLÄ’, lajin siirron pitäisi olla mahdollista (kannattaa kuitenkin seurata tätä sivustoa mahdollisten muutosten varalle). Muussa tapauksessa kannattaa perehtyä tarkemmin IUCN ohjeasiakirjan valikoituihin osiin (yläpuolella) sekä sen liitteisiin ja tarvittaessa pyytää ammattilaisen apua.

Numeroidut osiot seuraavassa yksinkertaistetussa päätöksentekomallissa viittaavat IUCN:n ohjeasiakirjaan, joka on nähtävissä tämän sivun ylälaidassa.

Sijaitseeko kohdealue lajin luontaisella levinneisyysalueella?

Jos vastaus on EI tai OLET EPÄVARMA, katso ohjeasiakirjan kohdat 3.3.-3.5 koskien hyväksyttävyyttä, 5.3 säädöksiä, 6.5-6.6 riskien arviointia ja 7.1 siirron kohdealueen valintaa.

Jos vastaus on KYLLÄ: Saadaanko kohdelajin yksilöt otettua luontaisesta populaatiosta, jonka kanta on kestävä?

Jos vastaus on EI tai OLET EPÄVARMA, katso kohdat 1 ja 6 koskien riskejä (sairaudet, geenivuoto, vaikutus lähdepopulaatioon) sekä 5.1.4 kantayksilöiden valintaa.

Jos vastaus on KYLLÄ: Ovatko syyt lajin poissaoloon kohdealueella tiedossa ja korjattu?

Jos vastaus on EI tai OLET EPÄVARMA, katso osat 3.2. ja 5.1. koskien biologista soveltuvuutta (erityisesti elinympäristö, ilmasto, taudit ja pedot).

Jos vastaus on KYLLÄ: Tukevatko kaikki paikalliset intressiryhmät hanketta?

Jos vastaus on EI tai OLET EPÄVARMA, katso osat 3.6 ja 5.2 koskien sosiaalista hyväksyttävyyttä, 6.2 ekologisia vaikutuksia ja 6.6 sosio-ekonomisia riskejä.

Jos vastaus on KYLLÄ: Onko siirron kohdealueen kantokyky riittävä kantamaan population vielä 10 vuoden kuluttua?

Jos vastaus on EI tai OLET EPÄVARMA, katso osat 4.2 koskien seurantaa, 7 siirtokohteen valintaa ja 8 koskien siirron lopputuloksen arviointia.

Jos vastaus on KYLLÄ: Olettaen, että sinulla on tarvittavat luvat siirron toteuttamiseen, etene huolellisesti ja seuraa tämän sivuston sisältöä lisätiedon varalta.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo