Bendruomenė: Geriausia praktika

Arne parapijos planavimo tyrimas
Ar poilsiui reikia daugiau atvirų erdvių?
Ar poilsiui reikia daugiau atvirų erdvių?

Vietos valdžios reguliariai atliekami žemės planavimo strateginiai vertinimai yra naudinga aplinkosaugos praktika. Konsultuojantis su piliečiais apie teritorijų planavimą kas 5–10 metų vietoje ilgesniam laikotarpiui aukštesnės valdžios nustatomų principų galima sutaupyti laiko diskusijoms apie tolesnius individualius planavimo pakeitimus. Pakartotiniai tyrimai taip pat atskleidžia, kaip laikui bėgant keičiasi piliečių poreikiai.

Reguliarios konsultacijos taip pat užtikrina „Darbotvarkėje 21“ numatytų rekomendacijų vykdymą. Piliečių nuomonės klausiama ne tik būsto ar verslo plėtros klausimais. Siekiama taip pat išsiaiškinti jų požiūrį daugeliu kitų klausimų, tokių kaip įdarbinimas, transportas, ugdymas ir kt. viešosios paslaugos, jų aplinką. Tokiu būdu užtikrinamas demokratiškumas vietos valdžiai ruošiant teritorijų detaliuosius planus.

Arne parapijoje gausu laukinių slyvų ir viržynų
Arne parapijoje gausu laukinių slyvų ir viržynų

Šio puslapio partnerių atliktas tyrimas Pietų Anglijos krante esančioje Arne parapijoje prisidėjo prie pirmojo išsamaus namų ūkių tyrimo, kuris buvo atliekamas nuo 2002-ųjų metų. [applicationtitle] tikslas yra užtikrinti laisvą technologijų prieigą visoms Europos bendruomenėms ir taip pagerinti vietos demokratiją, piliečių gerovę ir poilsį.

 
Internete
remiama
„TESS“ logotipas Laukinių medžiojamųjų žvėrių ir paukščių apsaugos fondo (Game and Wildlife Conservation Trust) logotipas „Anatrack Ltd“ logotipas „Tero Consulting“ logotipas „COUNT Partner International Union for Conservation of Nature“ („COUNT‘ tarptautinės partnerių sąjungos gamtosaugai) logotipas