Odtwarzanie przyrody: Najlepsza praktyka

Drzewo Decyzyjne dla Lokalnej Ochronnej Translokacji
Murawy storczykowe są często tracone w wyniku koszenia poboczy dróg, ale mogą być również odtwarzane z lokalnych źródeł.
Murawy storczykowe są często tracone w wyniku koszenia poboczy dróg, ale mogą być również odtwarzane z lokalnych źródeł.

Wytyczne IUCN dla Reintrodukcji i innych Ochronnych Translokacji sumują najlepszą dostępną wiedzę dla każdej TRANSLOKACJI, która jest zdefiniowana, jako PRZEMIESZCZANIE ORGANIZMÓW Z JEDNEGO OBSZARU Z UWOLNIENIEM W INNYM ZA POŚREDNICTWEM CZŁOWIEKA Jednakże, ponieważ wytyczne są tak szczegółowe, coś prostszego może być przydatne dla lokalnych translokacji przez społeczności, które chcą przywrócić rośliny, grzyby i zwierzęta w ich RDZENNYM ZASIĘGU. Ten naturalny zasięg to ZNANE LUB WYWNIOSKOWANE MIEJSCA WYSTĘPOWANIA, USTALONE NA PODSTAWIE HISTORYCZNYCH (PISEMNYCH LUB USTNYCH) PRZEKAZÓW, LUB FIZYCZNYCH DOWODÓW WYSTĘPOWANIA GATUNKU Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć TAK na wszystkie następujące pytania "TAK", to powinno to być bezpieczne, aby przejść dalej (ale należy sprawdzać tę stronę w celu uzyskania dalszych porad) W przeciwnym wypadku należy skonsultować swój projekt z odpowiednimi rozdziałami Wytycznych IUCN (powyżej), wraz z załącznikami w nich wymienionymi, a także szukać profesjonalnej pomocy.

Ponumerowane sekcje w poniższym prostym drzewie decyzji odnoszą się do poszczególnych paragrafów Wytycznych IUCN dostępnych w górnej części tej strony.

Czy uwolnienie gatunku ma miejsce w jego rodzimym zasięgu?

Jeśli NIE, lub NIE WIESZ: Zobacz sekcje 3.3-3.5 na temat akceptowalności, 5.3 odnośnie przepisów prawnych, 6.5-6.6 na temat oceny ryzyka i 7,1 odnośnie wyboru miejsca uwolnienia.

Jeśli TAK: Czy jednostki gatunku do przeniesienia można pozyskać w zrównoważony sposób w swoim kraju z istniejących dzikich populacji, w których gatunek jest liczny?

Jeśli NIE, lub NIE WIESZ: patrz punkty 1 i 6 na temat ryzyka (choroby, ucieczka genów, wpływ na populacje źródłowe) oraz 5.1.4 na temat wyboru założycieli.

Jeśli TAK: Czy powody zaniku gatunków w twoim siedlisku zostały ustalone i usunięte?

Jeśli NIE, lub NIE WIESZ: patrz punkt 3.2 i 5.1 na temat biologicznej wykonalności (w szczególności odnośnie siedliska, klimatu, chorób i drapieżników).

Jeśli TAK: Czy wszyscy lokalni interesariusze, którzy mogą być dotknięci skutkami translokacji, zgadzają się wspierać tę inicjatywę?

Jeśli NIE, lub NIE WIESZ: patrz punkty 3.6 i 5.2 na temat akceptacji społecznej, 6.2 na temat ekologicznych skutków oraz 6.6 z uwagi na zagrożenia społeczno-gospodarcze.

Jeśli TAK: Czy miejsce wsiedlenia jest wystarczająco duże, by zapewnić prawdopodobieństwo utrzymania populacji, która będzie sprawdzana co 10 lat?

Jeśli NIE, lub NIE WIESZ: Zobacz sekcje 4.2 na temat monitoringu, 7 odnośnie wyboru miejsca uwolnienia i 8 na temat oceny wyników.

Jeśli TAK: Jeśli uzyskałeś odpowiednie pozwolenia prawne, postępuj rozważnie i stale sprawdzaj tę witrynę w celu uzyskania dalszych wytycznych.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody