Społeczność: Najlepsza praktyka

Ankieta na temat planowania w Gminie Arne
Czy są bardziej otwarte przestrzenie wymagane do rekreacji?
Czy są bardziej otwarte przestrzenie wymagane do rekreacji?

Jest to dobra praktyka środowiskowa dla administracji lokalnej by przeprowadzać oceny strategicznego oddziaływania dla lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego w regularnych odstępach czasu. Jeśli konsultacje z obywatelami na temat terenów dla rozwoju odbywa się co 5-10 lat, w oparciu o zestaw długoterminowych zasad lub kryteriów stanowionych przez organ wyższy, mniej czasu będą wymagały konsulatcje kolejnych indywidualnych wniosków planistycznych. Wielokrotne badania pokazują również, że wymagania obywateli zmieniają się z upływem czasu.

Konsultacje w regularnych odstępach czasu również spełniają zalecenia Agendy 21. Obywatele moga byc konsultawani nie tylko na temat urbanizacji i inwestycji gospodarczych; ich opinie mogą być badane w odniesieniu do różnych tematów, takich jak zatrudnienie, transport, edukacja i inne usługi publiczne oraz ich środowisko. Miarą demokracji jest uwzględnieietych wszystkich odpowiedzi w procesie planowania przez administrację lokalną.

Parafia Arne posiada drzewa dzikich śliwek i wiele wrzosowisk.
Parafia Arne posiada drzewa dzikich śliwek i wiele wrzosowisk.

W parafii Arne, na południowym wybrzeżu Anglii, badania przeprowadzone przez partnerów zaangażowanych w budowę tego portalu pomogły w pierwszym pełnym badaniu opinii mieszkańców od 2002 roku. Celem Naturalliance jest, aby technologia zastosowana do tego badania była łatwo dostępna za pośrednictwem portalu dla społeczności lokalnych w całej Europie, w celu zwiększenia demokracji lokalnej oraz warunków życia i wypoczynku mieszkańców.

 
Na Stronie
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody