Zbieranie

Czy kurki są najbardziej ulubionymi grzybami w Europie?
Czy kurki są najbardziej ulubionymi grzybami w Europie?

Ludzie ewoluowali od przodków, którzy żywili się głównie poprzez zbieranie dzikich roślin i małych zwierząt, chyba że warunki pozwalały na bardziej ambitne łowiectwo i rybołówstwo. Około połowa gospodarstw wiejskich, które były badane niedawno przez organizacje skupione w Naturalliance, korzysta z zasobów dzikiej przyrody zbierając owoce, grzyby i inne materiały. Jednak średnie roczne wydatki na ten cel wynosił mniej niż 30 € i niewielu wydała ponad 100 €. Tak więc, jako cala duża grupa uzyskują ogólnie bardzo dużo, lecz jako jednostki wydają najmniej wśród tych, którzy korzystają z bogactw natury. To tworzy pewną społeczno-ekologiczną tragedię. Z jednej strony, prawdopodobnie więcej dzieci w Europie zdobyło zainteresowanie przyrodą poprzez zbieranie dzikich kwiatów, owoców, orzechów, grzybów lub drewna razem ze swoimi rodzinami, niż w jakikolwiek inny sposób. Z drugiej strony, właściciele gruntów nic nie zyskują, gdy inni używają ich ziemi w taki sposób, a zatem nie mają motywacji do ochrony zasobów przyrody. Większość wydatków w tej grupie jest prawdopodobnie ponoszonych na przejazdy daleko od domu by uzyskać dostęp do zasobów, które jeszcze pozostały!

Jednym z najważniejszych celów dla Naturalliance jest pomoc zbieraczom bogactwa przyrody w celu zwiększenia jej lokalnych zasobów. Jak najlepiej można przywrócić stanowiska dzikich kwiatów lub wprowadzić grzyby na nowe plantacje lub zachęcić właścicieli terenów, aby dzikie owoce były uprawiane na ich ziemi? Korzystając z Waszej pomocy oraz wyników badań naukowych (na przykład pokazując, że grzyby często zapewniają korzyść plantacjom drzew), chcemy stopniowo budować obszerne zalecenia na temat tych i wielu innych zagadnień. Naturalliance współpracuje również z Radą Europy w zakresie Karty Zbioru Grzybów i innej Różnorodności Biologicznej w ramach Konwencji Berneńskiej.

NAJLEPSZA PRAKTYKA. Do zidentyfikowania.

PRODUKCJA. Naturalliance zapewni linki do witryn organizacji, które specjalizują się w przywracaniu dzikiej flory i fauny, by następnie używać je do produkcji w sposób zrównoważony.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Naturalliance ma na celu wsparcie grup, które mogą pomóc zbieraczom, na przykład w celu rozpoznawania wybornych gatunków i unikania tych trujących.

MAPOWANIE. Szczegółowa mapa występowania gatunków, które już istnieją mogą być połączone z modelami pozwalającymi przewidzieć, jakie gatunki powinny wystąpić, jeśli podjęte zostaną starania o przywrócenie właściwych warunków środowiska. Projekty renaturyzacji mogą korzystać z zaangażowania wielu zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich, stosując oprogramowanie do mapowania jako narzędzie do przekazywania pomysłów i propozycji.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby pomóc nam pomóc w:
• Ustaleniu jak właściciele gruntów i społeczności mogą czerpać korzystać z reintrodukcji dzikich gatunków;
• Dzieleniu się swoimi doświadczeniami w zamian za wiedzę zdobytą od innych;
• Uzyskaniu wiedzy na temat tego co w przyrodzie jest jadalne, co jest niebezpieczne i co jest chronione;
• Porównywaniu tego co mamy obecnie z tym, co może być przywrócone.

Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY podczas rejestracji, aby powiedzieć nam, jakie informacje chciałbyś najbardziej znaleźć na naszej stronie internetowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody