Wędkarstwo: Najlepsza praktyka

Ochrona dzięki wędkarstwu w Holandii

Jednym z wyzwań finansowania badań naukowych i organizacji niezbędnych do przywrócenia bogactwa przyrody jest to, że każdy krok na tej drodze może przynosić korzyści dla wielu osób, ale niewielkie dla każdego z osobna. Czy te małe korzyści mogą się kumulować na każdym szczeblu drabiny ochrony przyrody?

Badania, szkolenia i odtwarzanie przyrody przez Sportvisserij Nederland
Badania, szkolenia i odtwarzanie przyrody przez Sportvisserij Nederland

W Holandii rząd znalazł sposób dla wędkarzy, których jest około 2 milionów, aby mogli przyczyniać się do przywrócenia rybołówstwa i wedkarstwa śródlądowego. Rząd wprowadził dla wędkarzy w wieku ponad 18 lat roczną opłatę licencyjną na rzecz klubów wędkarskich w wysokości 40 € i około 550 000 wędkarzy nabyło w ten sposób licencję zwaną VISpas. Część opłat (€ 7 mln euro rocznie) przeznacza się na Sportvisserij Nederland, organizację która łączy administracją państwową odpowedzialną za rozwój wędkarstwa z prywatnymi klubach wędkarskimi. Dochód ten pozwala na zatrudnienie około 40 naukowców ekologów i hydrologów, inżynierów i pracowników oświaty. Pracują oni na rzecz przywrócenia zasobów wodnych przyrody w Holandii i edukacji wędkarzy. Aby osiągnąć ten ostatni cel, Sportvisserij Nederland publikuje miesięcznik dla wędkarzy o nazwie Hét Visblad. Jest również wydawcą kwartalnika dla naukowców i menedżerów rybołówstwa oraz ma swój własny program telewizyjny o nazwie Vis TV.

Wśród pół miliona młodych wędkarzy w Holandii, 30% stanowią dziewczęta.
Wśród pół miliona młodych wędkarzy w Holandii, 30% stanowią dziewczęta.

Jednym z problemów które wymagają rozwiązania jest szereg barier, które regulują przepływ wody w Holandii, które jednak utrudniają hodowlę ryb. Większość ryb migruje aby złożyć ikrę w wodach, które są bogate w składniki odżywcze i bezpieczne dla małych ryb. Łosoś migruje daleko w górę rzek, ale wiele innych gatunków przemieszcza się na krótkich dystansach. Praca tej nowej organizacji w celu umożliwienia migracji ryb w holenderskich kanałach na różnych poziomach, stworzyła przemysł produkujący nowe turbiny, które pozwalają na przepływ wody do produkcji energii elektrycznej bez szkody dla ryb.

 
Na Stronie
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody