Społeczność

Opis obrazu społeczności
Opis obrazu społeczności

Jeśli demokratyczne rządy nie rozwiązują problemów za obopólną zgodą, tracą poparcie w kolejnych wyborach. Dlatego rządy potrzebują zrozumienia i poparcia obywateli przy podejmowaniu długofalowych decyzji w zakresie środowiska. Ci obywatele także potrzebują dobrego zrozumienia dla ich osobistych decyzji środowiskowych. Ci, którzy zarządzają środowiskiem wiejskim to nie tylko rolnicy, myśliwi czy strażnicy rezerwatów przyrody, ale także ci obywatele urządzają ogrody i pobocza dróg i miejsca publiczne, które często są własnością lokalnych społeczności.

Utrzymanie i przywracanie bogactwa przyrody wymaga by interesy wszystkich tych grup były zintegrowane, ponieważ niektóre gatunki obejmują znacznie większe obszary niż jeden ogród, a nawet jedno gospodarstwo. Takie połączenie może przynieść także korzyści ekonomiczne, jeśli np. ludzie zwiedzający rezerwat przyrody mogą korzystać z jego całości a nie tylko tej części, w której jest siedziba administracji. Naturalliance na celu stworzenie systemu, który połączy w całość informację z całej sieci administracji i z poza niej, tak, aby wspierać każdego w korzystaniu z bogactw natury.

NAJLEPSZA PRAKTYKA. Badanie pilotażowe na południu Wielkiej Brytanii pokazuje, w jaki sposób zostały zebrane dane, aby pomóc w zaprojektowaniu strony Naturalliance, jako części usług na potrzeby planowania i zarządzania kontrowersyjnymi dzikimi gatunkami na szczeblu gminy.

PRODUKCJA. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do najlepszych miejsc z informacją i pomysłami, które motywują lokalnych ludzi do pomocy tobie i twoim pracowników w zarządzaniu środowiskiem lokalnym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Dzikie gatunki mogą przynieść koszty jak i korzyści, więc doradzamy na temat pragmatycznego zarządzania by zagrożenia zamienić na szanse.

MAPOWANIE. Naszym ostatecznym celem jest wbudowanie lokalnej wiedzy w system mapowania, który będzie tak prosty w obsłudze jak edytor tekstów. Powinno to pomóc w podejmowaniu swoich decyzji oraz pomóc mieszkańcom zrozumieć politykę. Na początek zostało opracowane proste narzędzie do mapowania oraz propozycje projektów, które z niego będą korzystać.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby pomóc nam w:
 Zarządzaniu obszarami lokalnych społeczności we wszystkich okresach roku, by chronić naturalne bogactwo;
 Minimalizowaniu konfliktów między różnymi interesami, poprzez wykorzystanie doświadczeń z innych obszarów;
 Osiąganiu dochodów i zapewnieniu zatrudnienia mieszkańcom poprzez wzmocnienie lokalnych zasobów naturalnych;
 Zyskaniu lokalnego wsparcia poprzez zwiększenie możliwości zdrowego wypoczynku.

Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY podczas rejestracji, aby powiedzieć nam, jakie informacje chciałbyś najbardziej znaleźć na naszej stronie internetowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody