Aktywny wypoczynek: Najlepsza praktyka

Bogactwo przyrody na polach golfowych

W krajach, gdzie istnieje stosunkowo niewiele pozostałych naturalnych lub półnaturalnych siedlisk, obszary które są przeznaczone na cele rekreacyjne stanowią szczególna okazję do zapewnienia również korzyści dla przyrody. Trasy do spacerowania, biegania, jazdy na rowerze i jazdy konnej są potencjalnymi korytarzami ekologicznymi, podczas gdy większe obszary mogą utrzymać populacje gatunków, które w przeciwnym razie nie przetrwałyby lokalnie.

Pola golfowe mogą zapewnić użyteczne pół-naturalne siedliska
Pola golfowe mogą zapewnić użyteczne pół-naturalne siedliska

Pola golfowe stwarzają doskonałe możliwości w zakresie tworzenia pół-naturalnych siedlisk. Dobrze zarządzane krajobrazy zapewniają przyjemne widoki, a także wymagają większych umiejętności podczas gry w golfa. Nierówny teren może stać się bardzo bogaty w roślinność naturalną, jeśli jest koszony lub wypasany ze znawstwem wymogów kształtowania krajobrazu. Formacje powstałe w piasku mogą zapewnić schronienie i miejsce rozrodu dla niektórych gadów i bezkręgowców, podczas gdy wodne aranżacje na polu golfowym mogą stać się małymi ekosystemami wodnymi. Nawet obszary krótko koszonej trawy mogą stanowić dobre miejsce żerowania dla niektórych gatunków ptaków.

Towarzystwo Audubon, które ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, realizuje Program Cooperative Sanctuary dla pól golfowych i rozszerzyło swą ofertę na kraje Europy. W Portugalii dobrym przykładem jest obiekt w Oltavos Dunes, w którym utworzenie oczek stojącej wody oraz przywrócenie zagrożonych gatunków roślin po usunięciu obcych gatunków uznano za bardzo ważne zadanie. Nowym kandydatem do certyfikacji jest projekt na posiadłości starożytnego House of Bragança: Herdade de Roncão d'el-Rei demonstruje silne zaangażowanie na rzecz pozytywnego wpływ na lokalną przyrodę i tworzenie miejsc pracy.

 
Na Stronie
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody