Akwakultura: Najlepsza praktyka

Mokradła w Harka Gård w Szwecji
Utworzone przez człowieka mokradła w Harka Gård
Utworzone przez człowieka mokradła w Harka Gård

Mokradła w Harka Gård w Szwecji zostały stworzone przez znanego biologa profesora przyrody Vidar Marcström do rozwiązania problemu zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego. Bałtyk został dotknięty zanieczyszczeniami, w tym odpływami azotu i fosforu z rolnictwa. W celu zmniejszenia zanieczyszczeń pobudowano zapory na niektórych przybrzeżnych ciekach wodnych, umożliwiające osadzanie się zanieczyszczeń na śródlądziu. Jednakże, tam mogą one zaszkodzić migracji wielu ryb potrzebujących tarlisk.

Metoda Marcström polega na wykopaniu szerokiego i płytkiego kanału równolegle do głównego strumienia wody, na początku tamy aby umożliwić napełnianie i na końcu aby umożliwić opróżnianie. Główny nurt może zachować trochę wody, ale większość przepływu jest spowołniona w celu osadzenia się odżywczego azotu i fosforu, który wzbogaca roślinność w kanale. Wspaniałe warunki umożliwiają uprawę roślin i związanych z nimi kręgowców stanowiących karmę dla ryb i kaczek, które to mogą być pozyskiwane w celu uzyskania dochodu. Co więcej, cały kanał może być oczyszczany w celu usunięcia nadmiernej roślinności, która może być użyta jako kompost na pola, gdy roślinność staje się zbyt gęsta.

Mokradla są idealnym siedliskiem dla kaczki dabbling
Mokradla są idealnym siedliskiem dla kaczki dabbling

Ta technika akwakultury jest bardziej elastyczna w eksploatacji niż bardziej naturalne tereny podmokłe. To jest najbardziej odpowiednie dla bardzo płaskich warunków terenu który można znaleźć tylko w dolinach zalewowych, ponieważ głębokość kanału wynosi 40-50 cm, aby zmaksymalizować wzrost roślin. Jednakże, w przypadku gdy zastosowanie tej metody było możliwe, władze szwedzkie były przygotowane do udzielenia 90% dotacji na rzecz budowy kanału.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody