Zbieranie: Najlepsza praktyka

Zbieranie grzybów w Europie i Jagód w Rumunii

Europejski Kodeks Postępowania dla Zbierania Grzybów

Wystarczy na obiad.
Wystarczy na obiad.

Jeść grzyby to znaczy jeść z najstarszego „stołu” na Ziemi. Grzyby w swej ewolucji miliardy lat temu odłączyły się od zwierząt i są nam bliższymi krewnymi niż roślinny, a także grzyby były prawdopodobnie pierwszymi złożonymi istotami na lądzie. W istocie, grzyby pozostają u podstawy tego, z czego niezmiennie korzystamy, to jest systemu krążenia/recyklingu substancji odżywczych, wzmacniającego wpływu na wzrost roślin, i jako drożdży wykorzystywanych do wyrobu chleba i alkoholu.

Ci, którzy zbierają dzikie grzyby są w Europie znacznie bardziej liczni od tych którzy korzystają z dzikich zasobów przez polowanie lub połowy. Wasze podejście może być bardzo ważne dla utrzymania i odbudowy bogactwa przyrody, jeśli jesteśmy rozważni dla innych korzystających z grzybów, a zwłaszcza, jeśli bierzemy udział w działaniach w celu zachowania i przywrócenia siedlisk, które zapewniają wam pozytywne doznania

Konwencja Berneńskiej Rady Europy przyjeła Kartę Zbierania Grzybów i Bioróżnorodności, której ten załącznik jest częścią. Konwencja Berneńska uzyskała poparcie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (www.iucn.org). Cały tekst karty, jak i dalsze rady i linki do przydatnych organizacji można znaleźć na www.naturalliance.eu. Jako minimum, prosimy przeczytać i stosować się następującego prostego Kodeksu Postępowania.

PRZYRODA, LUDZIE I TWOJE OSOBISTE I DŁUGIE ZADOWOLENIE BĘDĄ WZMOCNIONE, JEŚLI:

POZNAJ GRZYBY: weź przewodnik polowy i poznaj gatunki chronione, jak również te trujące; nie zbieraj grzybów, których nie możesz rozpoznać; zbieraj gatunki które są lokalnie powszechne w przeciwieństwie do gatunków rzadkich.

RESPEKTUJ REGULACJE PRAWNE: bądź świadomy i respektuj obszary oznaczone komunikatem "Zakaz zbierania grzybów", które mogą być konieczne na terenach, gdzie gęstość zaludnienia jest wysoka; zapytaj zarządców gruntów o możliwość zbioru grzybów, szczególnie w rezerwatach przyrody.

SZANUJ PRZYRODĘ: respektuj wymóg pozostawiania gleby i ściółki w stanie nienaruszonym; pozwól grzybom otworzyć się i uwolnić przetrwalniki/zarodniki; pozostaw te najstarsze i najbardziej dojrzałe do rozmnażania; ucz innych jak korzystać z tych i innych najlepszych praktyk.

RESPEKTUJ INNYCH: zawsze pozostaw jeden owocnik grzyba dla innych ludzi (np. fotografów i tych którzy zajmują się monitoringiem gatunków), dla innych gatunków, które odżywiają się grzybami (np. owadów) oraz dla reprodukcji grzybów.

UNIKAJ MARNOTRAWSTWA: nie zbieraj więcej niż potrzebujesz; rozrzuć obierki w miejscu zbioru grzybów; zniechęcaj innych do bezmyślnego niszczenia grzybów, takiego jak rozdeptywanie na ścieżkach spacerowych, do jazdy na rowerze i jazdy konnej w lesie, gdzie grzyby rosną.

PŁAĆ NA SWÓJ SPOSÓB: Wynagradzaj właścicieli gruntów podziękowaniem, jeśli nie małym prezentem, dla zachowania siedlisk z których korzystasz w razie potrzeby, uiszczaj opłaty lub wpłacaj inne składki.

POMAGAJ CHRONIĆ: pomagaj na prośbę w monitorowaniu i odtwarzaniu populacji grzybów i ich siedlisk; jeśli to możliwe dołącz do organizacji, które zapewniają wiedzę, wskazówki i organizują działania ochronne.

Zbiór rokitnika zwyczajnego (rokitnika pospolitego) (Hippophae rhamnoides L.) w Sfântu Gheorghe w Rumunii

Rokitnik zwyczajny jest płodnym producentem żółtych jagód.
Rokitnik zwyczajny jest płodnym producentem żółtych jagód.

Sfântu Gherghe (Saint George) jest wspólnotą, zlokalizowaną w ujściu Dunaju, do której dotrzeć można tylko przez wodę. Na główny przemysł połowowy z dużymi pułapkami sieciowymi znaczący wpływ miał zakaz połowu jesiotra z 2006 roku. Biolodzy z Narodowego Instytutu Delty Dunaju pomagali miejscowej ludności w ustaleniu możliwych alternatywnych dzikich zasobów, jako źródła dochodu. Jedną z możliwości są przybrzeżne krzewy rokitnika zwyczajnego, który wytwarza duże żółte jagody stosowane w produkcji żywności, napojów i medycynie tradycyjnej.

Zbiór trzciny jest już praktycznie lokalnym przemysłem, a uznano również że owoce rokitnika mogą mieć wartość jeśli są stosowane co najmiej w celu zwiększenia satysfakcji beficjentów rozwijającej się turystyki. Stąd, miejscowe dzieci podjęły projekt mapowania w celu oszacowania powierzchni rokitnika, a tym samym potencjalną wartość zbiorów, przy użyciu mappera i urządzeń GPS dostępnych z Naturalliance.

Uczniowie mieli wiele satysfakcji z mapowania wielkości zasobów.
Uczniowie mieli wiele satysfakcji z mapowania wielkości zasobów.

Wiele projektów w całej Europie przyniosi korzyści dla społeczności lokalnych, które pomagają zachować dzikie gatunki roślin. Niektóre z nich są zarejestrowane jako zrównoważone wykorzystanie roślin dziko rosnących w systemie certyfikacji FairWild, ustanowionym przez kilka głównych międzynarodowych organizacji ochrony przyrody. Projekt w Sfântu Gherghe może lub nie stać się nowym sukcesem. Jednak, bez względu na wynik gospodarczy, wszystkie miejscowe dzieci będą teraz patrzeć na ten ciernisty krzew z nowym szacunkiem i uznaniem.

 
Na Stronie
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody