Leśnictwo

Leśnictwo europejskie tworzy różnorodność siedlisk dla dzikich zwierząt
Leśnictwo europejskie tworzy różnorodność siedlisk dla dzikich zwierząt

Leśnictwo jest drugim po rolnictwie użytkownikiem gruntów w Europie. W roku 2011, ogłoszonym jako Międzynarodowy Rok Lasów, powierzchnia lasów w EU zajmuje 42% jej terytorium i ich powierzchnia rośnie w wielu krajach. Tereny leśne mają znaczący potencjał wiązania węgla, na przykład w drewnie użytym do budowy domów i mebli. Leśnicy w Niemczech są również twórcami pojęcia "zrównoważonego użytkowania". Jednak intensywna gospodarka leśna może zmniejszyć różnorodność i bogactwo przyrody.

Tworzenie lasu - zasadzenie drzew i jego hodowla wymaga znacznie dłuższej skali czasu niż rolnictwo, ponieważ drzewa leśne wymagają dla pełnej dojrzałości wielu dekad. To sprawia, że prognozy zmian klimatu są bardzo ważne i oznacza że szkodniki mogą zniszczyć wiele lat wysiłku. Jakie są w leśnictwie odpowiedniki przyczółków ochrony i pułapek na chrząszcze, które wspierają ochronę przyrody i walkę ze szkodnikami w rolnictwie? Lokalne społeczności mogą być zależne od funkcji ochronnych i innych udogodnień. Tego rodzaju zainteresowania mogą sprzyjać ochronie lasów, lecz również są związane z odpowiedzialnością za aspekty społeczne i gospodarkę zasobami przyrody, zwłaszcza gdy prowadzi się wyręby i pozyskuje drewno.

NAJLEPSZA PRAKTYKA. Różnorodność zwiększa zdrowotność jeleni i zmniejsza uszkodzenia lasu w Austrii.

PRODUKCJA. Wiedza na temat drzew jest tak ważne, że rozpoczęto już prace w dziedzinie narzędzi wspomagania decyzji dla leśnictwa. Naturalliance dostrzega możliwości zwiększenia produktywności lasów dla właścicieli, lokalnych społeczności i całego społeczeństwa.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Mamy wiele informacji do zbierania, które ułatwiają zarządzanie gatunkami powodującymi leśne szkody.

MAPOWANIE. Leśnicy są pionierami wykorzystania mapowania lasów na potrzeby ich zarządzania. Naturalliance będzie zachęcać do korzystania z najlepszych systemów.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby pomóc nam w:
 Sadzeniu drzew, które uważasz za długoterminowo najlepsze w zmieniającym się świecie;
 Kontrolowaniu gatunków, które mogą zniszczyć lata pracy w ciągu kilku dni;
 Rekreacyjnym korzystaniu z gruntów i innych usług dla społeczeństwa.

Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY podczas rejestracji, aby powiedzieć nam jakie informacje chciałbyś najbardziej znaleźć na naszej stronie internetowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody