Akwakultura

Hodowla ryb morskich jest szeroko rozpowszechniona w Europie
Hodowla ryb morskich jest szeroko rozpowszechniona w Europie

Tereny wodno-błotne, które łączą w sobie cechy lądu i wody, konkurują z lasami deszczowymi jako najbardziej wydajne systemy naturalne. Stan ochrony gatunków jest najwyższy w krajach europejskich, które posiadają najwięcej terenów mokradłowych. Mokradła są również bardzo ważne w łagodzeniu zagrożeń powodziowych. Jednak około połowa terenów podmokłych w Europie została utracona w ubiegłym wieku.

Akwakultura, taka jak hodowla ryb może obejmować tworzenie małych obszarów wodno-błotnych, z których korzysta wiele gatunków innych niż te hodowane na żywność. Jednak nowoczesne technologie pozwoliły hodować ryby również w zamknietych instalacjach morskich. Jakkolwiek intensywna hodowla ryb w przybrzeżnych akwenach może zapewnić społeczne i ekonomiczne korzyści, to wyzwaniem dla nich jest uzyskanie korzyści również w zakresie ochrony dzikich gatunków.

NAJLEPSZE PRAKTYKI. Inicjatywa w Szwecji pokazuje, jak sztuczne mokradła mogą przechwytywać spływające z pól rolnicze zanieczyszczenia z korzyścią dla rybołówstwa, a także łowiectwa.

PRODUKCJA. Naturalliance będzie gromadzić informacje na temat zachęt ekonomicznych i technik służących przywracaniu terenów mokradłowych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. W jaki sposób wszystkie rodzaje akwakultur mogą zapewnić korzyści dla ochrony przyrody?

MAPOWANIE terenów mokradłowych jest istotne dla zarządzania ryzykiem powodziowym, a także może ujawnić funkcje mokradeł, które najbardziej sprzyjają ochronie bogactwa natury.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby pomóc nam w:
• Odtwarzaniu i zarządzaniu terenami mokradłowymi w sposób korzystny dla zatrudnienia, rekreacji i ochrony przyrody;
• Zwiększeniu świadomości na temat wartości mokradeł dla bezpieczeństwa środowiskowego,
• Promowaniu zrównoważonego gospodarowania wszystkimi zasobami wodnymi.

Weź udział w ANKIECIE, aby powiedzieć nam jakie informacje najbardziej chciałbyś znaleźć na tej stronie internetowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody