Leśnictwo: Najlepsza praktyka

Niemieckie Złoto i 'Niedrzewne Produkty Leśne'

Dla najlepszych praktyk w zakresie gospodarki leśnej, nie można było wybrać pomiędzy dwoma bardzo różnymi przykładami. Przedstawiamy je więc obydwa, w połączeniu z innymi pomysłami.

50-letnia plantacja buka
50-letnia plantacja buka

Intensywne leśnictwo wykazuje tendecję do hodowli wyrównanych wiekiem drzewostanów złożonych z jednego lub dwóch gatunków drzew. Taka hodowla lasu na ogół oferuje zbyt małą różnorodność niezbędną do przetrwania dla większości gatunków dzikich zwierząt. Może to być również powodowac dodatkowe koszty produkcji leśnej, na przykład, gdy niektóre szkodniki rozwijają się nadmiernie ze względu na brak drapieżników. Może to jednak również przynosić korzyści dla ochrony przed szkodnikami. Na przykład, wiewiórki szare niszczą młode buki w mieszanych lasach przez korowanie pędów, ale nie w izolowanych drzewostanach złożonych z młodych buków, ponieważ jest tam za mało innego pożywienia dla nich.

Różnorodność bukowych drzewostanów rośnie wraz z wiekiem drzew, ale drewno ich twardzieli ma tendencję do ciemnienia wraz z wiekiem. To zachęca do wycinki drzew w wieku zaledwie 100-120 lat, aby uniknąć obniżenia cen dla "niestandardowego" drewna. Jednak ceny za produkty wykonywane z ciemniejszego drewna, zwłaszcza do produkcji wysokiej jakości mebli na Bliski Wschód zwane "Niemieckim Złotem" stworzyły popyt, który zwiększył wartość starszego kolorowego drewna w zachodniech częściach Niemiec, takich jak Saar-Hunsrück i Westeifel.

Owoce i grzyby jako Niedrzewne Produlty Leśne w Szwecji
Owoce i grzyby jako Niedrzewne Produlty Leśne w Szwecji

Ceny, które tworzą nowe rynki, są jednym z najlepszych instrumentów na rzecz wspierania przyjaznego przyrodzie zarządzania hodowlą lasu. Innym jest zwiększenie wiedzy na temat wartości rynkowej istniejących "Niedrzewnych Produktów Leśnych". Prace wykonane na rzecz Banku Światowego w celu zbadania wartości takich produktów w basenie Morza Śródziemnego, pozwoliły oszacować wartość drewna, korka, paszy, grzybówy, miódu i inne NPL na średnio 41 € na hektar rocznie dla krajów południowej Europy. Korzyści z rekreacyjnego wykorzystania tych produktów, a zwłaszcza rekreacyjnego wykorzystania gatunków łownych, będą miały tendencję do zwiększenia tych wartości. Wyzwaniem jest uzyskanie najlepszej wartości dla właściciela gruntu z tych korzyści które czerpią społeczności lokalne

 
Na Stronie
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody