Użytkowanie koni

Konie pomagają chronić wrzosowiska
Konie pomagają chronić wrzosowiska

Ludzie pracują z końmi od ponad 4.000 lat. Jednakże, ogromne znaczenie koni dla zachowania bogactwa przyrody jest często pomijane. Ich rola w selektywnym pozyskiwaniu drewna i przy niskiej emisji CO2 jest powszechnie znana. Konie mogą być używane do kontroli wegetacji i sukcesji roślinności w rezerwatach przyrody. Ich najważniejszą rolą może być utrzymanie pół-naturalnych siedlisk. Co najważniejsze, łąki dla koni są często trwałe, z bogatą glebą, roślinnością i owadami, szczególnie tymi które żywią się obornikiem i służą za pokarm ptakom. A jak lepiej cieszyć się dziką przyrodą niż na koniu, zwłaszcza gatunkami, które są mniej płoszone przez ludzi na koniach niż na pieszo?

Naturalliance dostrzega we właścicielach koni ludzi, dla których zwierzęta są priorytetem w ich życiu i którzy z zadowoleniem powitają doradztwo w zakresie ochrony zdrowia koni i użytków zielonych, które mają dla nich i przyrody przyjazny charakter. Naturalliance pomoże jeźdźcom, społecznościom i właścicielom gruntów w planowaniu nowych tras, z których wszyscy będą mogli korzystać. Czy w ogóle wiesz, jakie mieszanki roślinności mogą być najlepsze w celu utrzymania terenów, gdzie ludzie konkurują na koniach?

NAJLEPSZA PRAKTYKA. Węgry, które już od dawna znane z hodowli koni, pokazują jak wiele korzyści może przynieść jazda konna w zakresie ochrony.

PRODUKCJA. Naturalliance połączy ze stronami, które zapewniają środki na przyjazną dla przyrody hodowlę koni, a także możliwości pracy lub wypoczynku, które także są przyjazne dla przyrody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Między innymi, chcielibyśmy udostępnić Państwu wszystkie prace na temat rutynowego leczenia weterynaryjnego, które mogą obniżyć koszty do waszej kieszeni i środowiska.

MAPOWANIE. W celu utrzymania tras jazdy dobrze chronionych i konserwowanych, niezbędne i ważne mogą być ich mapy. Możliwość mapowania jest jeszcze ważniejsza, gdy będą negocjowane nowe trasy, które są dobre dla koni, zawodników i innych dzikich zwierząt. Mapper opracowany przez Naturalliance ułatwia to zadanie.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby pomóc nam w:
 Pozyskaniu ścieżek poza szlakami drogowymi, które zapewnią tobie bezpieczeństwo oraz schronienie dla dzikiej przyrody
 Dzieleniu się swoimi doświadczeniami w zamian za wiedzę zdobytą od innych;
 Stosowaniu wypasu z myślą o najlepszym długoterminowy potencjale dla koni i środowiska;
 Wyszukiwaniu konkursów i pracy z końmi, które zwiększają bogactwo przyrody.

Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY podczas rejestracji, aby powiedzieć nam jakie informacje chciałbyś najbardziej znaleźć na naszej stronie internetowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody