Użytkowanie psów

Semi-naturalne siedliska mogą być ważne dla spacerowania z psami
Semi-naturalne siedliska mogą być ważne dla spacerowania z psami

Ludzie udomowili wilki prawdopodobnie wcześniej niż inne gatunki. Psy domowe i psy gończe stały się partnerami człowieka w ochronie, pasterstwie, zaprzęgach i tropieniu. Są one również towarzyszami człowieka i częścią przyrody na zurbanizowanych obszarach miejskich społeczeństw. Ich instynkty łowieckie są cenione w rekreacji i badaniach nad ochroną nieuchwytnych zwierząt, jak np. pisklęta ptaków łownych. Same również potrzebują aktywnego ruchu i podobnie jak jazda wierzchem na koniach może być to powodem do ochrony półnaturalnych tras, które także mogą być korzystne dla dzikiej flory i fauny.

Naturalliance postrzega właścicieli psów jako ludzi, którzy czują potrzebę odpłacania się przyrodzie za radość, którą przynosi im i towarzyszącym psom. Zapraszamy do zgłaszania innowacji, które można rozwijać na rzecz psów, dzikich zwierząt i społeczeństwa jako całości.

NAJLEPSZA PRAKTYKA. Kuropatwy, psy i sokoły we Włoszech - lub wykorzystanie psów do ochrony zwierząt w celu zmniejszenia presji na wilki.

PRODUKCJA. Jak właściciele psów mogą być lepiej zorganizowani by zapewnić większe korzyści dla przyrody?

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Czy twoje umiejętności szkolenia psów mogą służyć pomocą w wychowaniu psów, które są mniej uspołecznione? Zakłócenia powodowane przez psy mogą być niepożądane dla dzikich zwierząt na niektórych obszarach, ale może psy mogą być wykorzystywane na innych terenach w celu rozwiązania problemów z innymi gatunkami?

MAPOWANIE jest kluczem do zaprojektowania i utrzymania ścieżek, które są dobre dla psów a jednocześnie służą utrzymaniu siedlisk, z których korzystają dzikie gatunki.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby pomóc nam w:
 Pozyskaniu obszarów czynnego wypoczynku, które są bezpieczne dla psów i dla przyrody;
 Wspieraniu pracy z psami opiekuńczymi i psami gończymi, która przynosi korzyści dla środowiska jako całości;
 Lepszym rozumieniu psów jako wstęp do lepszego rozumienia przyrody.

Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY podczas rejestracji, aby powiedzieć nam jakie informacje chciałbyś najbardziej znaleźć na naszej stronie internetowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody