Aktywny wypoczynek

Piesze wycieczki (w Alpach) mogą przynieść niesamowite doświadczenia przyrodnicze.
Piesze wycieczki (w Alpach) mogą przynieść niesamowite doświadczenia przyrodnicze.

W 2010 roku organizacje powiązane z Naturalliance, przeprowadziły badania wiejskich gospodarstw domowych w 8 krajach Europy, w ramach, których zostały one zapytane o ich aktywne formy wypoczynku na wsi. Największy udział, wskazany przez 70% gospodarstw domowych, został przypisany do takich form czynnego wypoczynku jak spacerowanie, bieganie, jazda na rowerze, pływanie łodzią, gra w golfa lub bardziej ekstremalne zajęcia.

Jeśli twoją pasją i formą czynnego wypoczynku jest utrzymanie ścieżek i terenów w stanie pół-naturalnym, aby zachować bogactwo przyrody, to Naturalliance służy Ci pomocą. Naszą przewodnią zasadą jest to, że społeczności lokalnych właścicieli gruntów także odnoszą korzyści na równi z innymi, którzy korzystają z ich terenów i bogactw naturalnych.
NAJLEPSZA PRAKTYKA. Portugalia zapewnia nasz przykład, jak chronić konserwacji i odtwarzać siedliska przyrodnicze poprzez zakładanie pól golfowych.
PRODUKCJA. Przyjemność korzystania z przyrody zależy od tego jak my wszyscy chronimy siedliska i gatunki. Jak możemy sprawić, żeby większa liczba ludzi uznała, że warto wnieść swój wkład?
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. W przypadku konfliktu interesów różnych działań, Naturalliance wskaże Ci dostęp do rozwiązań, na których korzystają zarówno ludzie jak przyroda.
MAPOWANIE ścieżek ma kluczowe znaczenie dla promowania aktywnego wypoczynku na terenach wiejskich, w harmonii z ochroną bogactw natury. Naturalliance zapewni odpowiednie narzędzia.
Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby umożliwić nam udzielenie Tobie naszej pomocy w:
 Czerpaniu maksymalnej przyjemności ze swojego otoczenia podczas wykonywania najbardziej ulubionych twoich form aktywnego wypoczynku;
 Ustaleniu nowych tras dla ludzi, które również zapewniają siedliska i bezpieczne przejścia dla dzikich gatunków;
 Cieszeniu się swoją pasją bez zakłócania przyrody.
Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY podczas rejestracji, aby powiedzieć nam, jakie informacje chciałbyś najbardziej znaleźć na naszej stronie internetowej

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody