Nauka: Najlepsza praktyka

Projekty opracowane Europejską Grupę Specjalistów ds. Zrównoważonego Użytkowania

Istnieje wiele sposobów dla sfery nauki by wspierać bogactwo przyrody. Badania mogą wykazać wartości przyrody, które mogą motywować do jej ochrony. Badania mogą również pomóc zamienić motywację na praktyczną ochroną. Członkowie Europejskiej Grupy Specjalistów ds Zrównoważonego Użytkowania z IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) zaprojektowali projekt, aby przygotować Naturalliance.

Obserwacja jeleni (z lewej) i siedlisk (z prawej) mapowane przez mieszkańców lokalnej społeczności Wielkiej Brytanii.
Obserwacja jeleni (z lewej) i siedlisk (z prawej) mapowane przez mieszkańców lokalnej społeczności Wielkiej Brytanii.

W tych projektach, Komisja Europejska sfinansowała współpracę naukowców z wielu krajów. W jednym z projektów stwierdzono, że ponad 30 milionów uczestników działań, które zależą od bogactwa przyrody wydają każdego roku co najmniej 40 mld € na wędkarstwo, łowiectwo i obserwowanie ptaków w Europie. Drugi projekt pokazał, że jeszcze więcej ludności wiejskiej zbiera produkty dzikiej przyrody, wykorzystuje tereny wiejskie do rekreacji lub dokarmia dzikie zwierzeta, aby obejrzeć z domu (patrz link poniżej na stronie tematów). Studia przypadku pokazały, że tacy ludzie są silnie motywowani do monitorowania i tworzenia lokalnych map gatunków i siedlisk. Ponadto, kraje w których wykonano najwięcej ocen oddziaływania, aby zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko, wykazywały tendencję do postrzegania największej wartości zasobów naturalnych.

Naturalliance zapewni wsparcie dla podejmowania decyzji, które wpływają na bogactwo przyrody i monitoring obywateli, którzy badają i przedstawiają wyniki takich decyzji. Wymiana informacji będzie się dokonywać głównie poprzez mapowanie. Dlatego na początek, zapewniamy narzędzie do mapowania i niektóre linki na stronach Możliwości dla Rolnictwa, Wędkarstwa, Rządu i Społeczeństwa, do 10 modeli uznanych jako najbardziej użyteczne dla menadżerów bez przygotowania naukowego. Zamierzamy przedstawić więcej modeli odpowiadających potrzebom każdego użytkownika. Lista modeli jako Możliwości dla Nauki może pewnego dnia okazać się w pełni użyteczna. Zapraszamy do uzupełniania bazy danych TESS o kolejne modele. Poniżej znajduje się link do bazy danych oraz do innych miejsc inspirujących badań społecznościowych.

 
Na Stronie
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody