Tematy

Tematy wymienione po lewej stronie są głównymi zainteresowaniami w zakresie zarządzania gruntami, korzystania z gruntów i gatunków na obszarach wiejskich. Kliknij na Temat aby zobaczyć informację w tym zakresie. Ostatnio dodane lub zmienione tematy są umieszczone na początku listy. Nowa inicjatywa na rzecz społeczności jest szczególnie ważna.

Do produkcji i zatrudnienia, potrzebujemy rolnictwa i leśnictwa, ogrodnictwa i akwakultury. W zakresie kultury i wypoczynku, znaczenie ośmiu działań jest wykazane przez udział gospodarstw domowych w gminach wiejskich, które zostały wybrane do badań w Estonii, Grecji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Turcji, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Administracja rządowa, zarówno na najniższym i jak i najwyższym szczeblu, jest ważna dla planowania długoterminowego zrównoważonego wykorzystania gruntów i gatunków. Naturalliance chce pomóc w wymianie pomiędzy zainteresowanymi grupami wszystkich tych informacji, które podtrzymują zrównoważone wykorzystanie bogactw przyrody.

Aktywny wypoczynek
Ogrody i kwiaty
Zbieranie runa leśnego
Karmienie dzikich zwierząt
Wycieczki przyrodnicze
Wędkarstwo
Polowanie
Jazda konna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20%
40%
60%
80%
 
 
Odsetek gospodarstw domowych korzystających z przyrody na różne sposoby (średnia dla społeczności wiejskiej w każdym z ośmiu krajów europejskich).

Dla każdego tematu, zapewnione jest wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystanie dzikich zasobów może chronić i jak je odzyskać, i jaką pomoc możesz zapewnić dla Naturalliance. Po wybraniu tematu będzie można przeglądać dokumenty i linki do krajowych i międzynarodowych źródeł:

  • Najlepsza praktyka
  • Dobre pomysły
  • Modele

Z twoją pomocą Naturalliance powiększy swe zasoby, obejmując coraz więcej zagadnień z coraz większą sprawnością.

jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody