Rząd: Najlepsza praktyka

Karty Bioróżnorodności Rady Europy
Siedziba Rady Europy w Strasburgu
Siedziba Rady Europy w Strasburgu

Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) udzieliła wytycznych na temat ekosystemowego podejścia do ochrony przyrody. Według 'Zasady z Malawi' (Malawi Principles), ludzie są traktowani jako część ekosystemu, ponieważ "wszyscy razem jesteśmy częścią świata przyrody" (“we are all in it together”). CBD ma również zasadę z Addis Abeba i wytyczne w sprawie ochrony poprzez zrównoważone użytkowanie. Jednakże istnieje trudna luka pomiędzy międzynarodowymi zasadami i przepisami prawa a krajowymi przepisami i instrumentami.

Rada Europy przezwycięża tę lukę poprzez pracę ze stronami Konwencji Berneńskiej o Ochronie Europejskiej Dzikiej Przyrody i Siedlisk Naturalnych. Członkowie Rady zrozumieli, że zarówno rządy jak i obywatele potrzebują wskazówek jak zarządzać ochroną przyrody i opracowali arty które określają obowiązki w tym zakresie, zarówno rządzących jak i rządzonych.

Po przyjęciu Europejskiej Karty Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej w 2007 roku, kolejna Karta Rekreacyjnego Wędkarstwa i Różnorodności Biologicznej została przyjęta w 2010 roku. Możesz znaleźć teksty tych Kart, odwiedzając stronę na Produkcyjne pomysły, korzystając z linku po prawej stronie. Karta na temat ochrony dzikich grzybów i roślin poprzez zrównoważone ich pozyskanie jest obecnie w przygotowaniu.

 
Na Stronie
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody