Polowanie

UNESCO uznaje sokolnictwo za dziedzictwo kulturowe.
UNESCO uznaje sokolnictwo za dziedzictwo kulturowe.

Sądząc po zwyczajach naszych najbliższych gatunków pokrewnych, polowanie jest tak stare jak ludzkość. Od mniej niż 1% do prawie 8% populacji ludzkiej w krajach europejskich stanowią myśliwi, polujący głównie z bronią, ale także tradycyjnie z psami, wytresowanymi drapieżnikami, fretkami, a także łukami. W krajach o największym udziale myśliwych i wędkarzy, w połączeniu z największym PKB, stan ochrony jest najwyższy dla wszystkich gatunków. Myśliwi są najliczniejsi tam, gdzie gęstość zaludnienia jest niska a wielu myśliwych i sympatyków myślistwa tworzy korzyści ekologiczne w zakresie zarządzania siedlisk, korzyści społeczne w kategoriach odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz korzyści gospodarcze poprzez wydatki na swoją pasję wynoszące w Europie rocznie około € 16 mld euro. Dzięki połączeniu dobrej organizacji i wysokiego poziomu indywidualnych wydatków, myśliwych przewyższają w tym względzie wszystkie inne europejskie formy rekreacji, które zależą od zasobów dzikiej przyrody.

Chociaż niektórzy nie dostrzegają korzyści z polowań, myślistwo powinny stać się społecznie zrównoważone, gdzie myśliwi zyskują lokalne wsparcie poprzez pomoc w celu zwiększenia bogactwa przyrody. Naturalliance chciałby pomóc w doprowadzeniu do współpracy na lokalnym poziomie, którą Komisja Europejska już wypracowuje pomiędzy zrównoważonym łowiectwem a ochroną przyrody w całej UE. Przyczyni się do tego również zaadaptowanie przez rządy zaleceń Europejskiej Karty Łowiectwa i Bioróżnorodności, która doradza jak polowanie może najlepiej przyczynić się do ochrony przyrody. Organizacje należące do Naturalliance pomogły w przygotowaniu tej Karty dla Rady Europy, organu który reprezentuje wszystkie państwa europejskie.

NAJLEPSZA PRAKTYKA. Ze względu na znaczenie myślistwa dla właścicieli gruntów, System Przyrodniczej Własności Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich jest naszym pierwszym przykładem tego, jak polowania mogą sprzyjać ochronie zasobów środowiska naturalnego.

PRODUKCJA. Aby pomóc myśliwym w poprawieniu swoich stosunków z innymi grupami interesariuszy, Naturalliance skoncentruje swoje wysiłki na zapewnieniu dostępu do zaleceń i wskazówek na temat metod hodowli zwierzyny łownej, na których korzystać będą również inne gatunki, zapewniając także linki do stron organizacji, które chronią przyrodę poprzez polowanie jako formę zrównoważonego użytkowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Wiele badań drapieżników pokazuje obecnie ważne znaczenie drapieżników dla hodowców zwierzyny łownej i zwierząt hodowlanych, skupimy się więc na skutecznym odstraszaniu i usuwaniu drapieżników w szczególności za pomocą innych metod niż zabijane.

MAPOWANIE. Szczegółowa mapa naturalnych siedlisk ma istotne znaczenie dla prognozowania obsady zwierzyny łownej, a zwłaszcza w kontekście ekonomiki łączenia hodowli zwierząt łownych i prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nasze proste narzędzie do mapowania zostało już przetestowane na inwentaryzacji zwierząt łownych i ich siedlisk, zapewnimy także linki do innego oprogramowania pomocnego w liczeniu zwierzyny łownej i innych gatunków.

Prosimy ZAREJESTROWAĆ się, aby pomóc nam w:
 Zdobyciu uznania społecznego dla dbałości i gospodarowania zwierzyną łowną i jej siedliskami, które przynosi korzyści także gatunkom niełownym;
 Dzieleniu się swoimi doświadczeniami w zamian za wiedzę zdobytą od innych;
 Osiągnięciu elastyczności w pielęgnowaniu drapieżników, gdy są rzadkie i użytkowaniu ich gdy są powszechne;
 Zachęcaniu do użytkowania gruntów, które dają więcej możliwości do realizacji twojej pasji lokalnie.

Zachęcamy do wypełnienia ANKIETY podczas rejestracji, aby powiedzieć nam jakie informacje chciałbyś najbardziej znaleźć na naszej stronie internetowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody