Rząd

Nowoczesny rząd jest zależny od obywateli, a także liderów
Nowoczesny rząd jest zależny od obywateli, a także liderów

Nowoczesne rządy mają wiele obowiązków. Zadania te obejmują administrację bezpieczeństwa, zatrudnienia, gospodarki energią, zdrowia, mieszkalnictwa, transportu i edukacji. Obowiązki te pozostają w interakcji ze środowiskiem naturalnym, ponieważ obywatele wymagają również wiele usług naturalnych ekosystemów: obywatele potrzebują bezpieczeństwa żywności, czystej wody i powietrza, stabilności terenu oraz kontroli powodzi, dzikich pożarów, szkodników i chorób. Ponadto, nawet jeśli kilka osób pracuje na roli, wielu szuka odmiany psychicznej i fizycznej rekreacji na ternach wiejskich. Stwarza to inny zestaw zainteresowań.

Umiejętne rządzenie jest niezbędne do zachowania równowagi interesów różnych obywateli. Rozporządzenia, podatki i dotacje pozwalają wpływać na procesy, ale nie zawsze dają pożądane efekty. Rządy sfinansowały ze środków wiele badań nad naturalnymi systemami, ale nie dały holistycznej odpowiedzi na pytanie jak zarządzać jednocześnie obywatelami jak i środowiskiem.

Organizacje skupione w Naturalliance specjalizują się w badaniach w zakresie ekologii i zarządzania. Dużo wiedzy zostało uzyskane, na przykład, aby pokazać że ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej udaje się najlepiej tam, gdzie jest najwięcej przywództwa opartego wiedzy i zarządzania adaptacyjnego. Teraz chcemy zbudować system, który pozwoli zebrać całą tę wiedzę razem, w celu opracowania zaleceń dotyczących zarządzania adaptacyjnego, na szczeblu lokalnym i adaptacyjne zarządzania w administracji.

NAJLEPSZA PRAKTYKA. Karty z Konwencji Berneńskiej zapewniają szerokie doradztwo w zakresie zarządzania w celu ochrony dzikich zasobów poprzez myślistwo, wędkarstwo, z trzecią kartą w trakcie przygotowań nt. zbierania produktów dzikiej przyrody. Dokumenty te zostały przygotowane przez członków organizacji skupionych w Naturalliance.

WSPOMAGANIE DECYZJI. Wsparcie dla polityki na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym może pochodzić z różnych źródeł. Wsparcie z Naturalliance obejmie narzędzia do pracy w zakresie GIS dla danych lokalnych. Prosimy o kontakt z jedną z organizacji w Naturalliance, jeśli chcesz pomoc w rozwoju i testowaniu takich narzędzi dla wspierania polityki środowiskowej.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody