Odtwarzanie przyrody

W latach siedemdziesiątych, sokolnicy opracowali metody hodowli i reintrodukcji aby odtworzyć populację ptaków drapieżnych, tutaj sokoły gniazdujące na drzewie.
W latach siedemdziesiątych, sokolnicy opracowali metody hodowli i reintrodukcji aby odtworzyć populację ptaków drapieżnych, tutaj sokoły gniazdujące na drzewie.

Ludzie wykazują tendencję do zwiększenia swego negatywnego wpływu na przyrodę, chyba że starannie analizują skutki i planują swoje działania. Może zachodzić potrzeba zapewnienia większej ilości żywności, budynków, transportu i miejsc pracy. Jednakże, jeśli możemy z powrotem odtworzyć środowisko naturalne gdziekolwiek to możliwe i pomóc w ustaleniu właściwych do niego relacji, to możemy uczynić nasze środowisko bogatsze, zdrowsze i bardziej przyjazne. Istnieje wiele możliwości odtwarzania przyrody, na poboczach dróg, miedzach i narożnikach pól, w parkach miejskich, a nawet na dachach budynków.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) opracowała wytyczne dotyczące reintrodukcja gatunków. Wytyczne w sprawie reintrodukcji i innych konserwatorskich (ochronnych) translokacji są oparte na wielu projektach dotyczących wielu gatunków, a zatem są obszerne i szczegółowe. Jednak decyzje o tym, czy przywracać gatunki lokalne, zwłaszcza roślin z pobliskich źródeł, mogą być całkiem proste.

DOBRE PRAKTYKI zapewniają proste drzewo decyzyjne, które będą odsyłać projekty translokacji do wytycznych IUCN razie gdyby pojawiły się trudności.

Do mapowania/kartowania obszarów dla ewentualnego odtworzenia można zastosować narzędzia dostępne w sekcji Siedliska i Gatunki

Proszę się zarejestrować, a jeśli to możliwe również zasponsorować, aby pomóc nam stworzyć wytyczne dla wspólnot i zarządców na temat odtwarzania przyrody i naturalnych siedlisk w całej Europie.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody