Komunikacja lokalna

Pierwsza strona internetowa w UK, zaprojektowana z Systemem dla Komunikacji Lokalnej (kliknij na fotografię, aby powiększyć; kliknij na Najlepsza Praktyka, aby dowiedzieć się więcej).
Pierwsza strona internetowa w UK, zaprojektowana z Systemem dla Komunikacji Lokalnej (kliknij na fotografię, aby powiększyć; kliknij na Najlepsza Praktyka, aby dowiedzieć się więcej).

Bogactwa naturalnego środowiska i jego usługi dla ludzi (usługi ekosystemów) są najlepsze tam, gdzie ma miejsce adaptacyjne lokalne zarządzanie i jest dobry dostęp do wiedzy. Dlatego projekt, który został rozpoczęty Naturalliance zwrócił się do władz w całej Europie z zapytaniem, jaka wiedza jest im niezbędna do zarządzania środowiskiem. Władze lokalne najbardziej poszukiwały wskazówek w kwestiach społeczno-środowiskowych i map siedlisk i gatunków w dokładnej skali. Grupy zainteresowane krajobrazem wiejskim najbardziej potrzebowały pomocy przy podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony i produkcji oraz narzędzi do mapowania; również wyrażały priorytet dla przykładów najlepszych praktyk.

Naturalliance został opracowany w celu zapewnienia przykładów najlepszych praktyk dla grup korzystających z krajobrazu wiejskiego, wraz z narzędziem do mapowania w szczegółowej skali przez samych mieszkańców, ponieważ nasz projekt pokazał, że władze lokalne są w stanie zorganizować mapowanie, a mieszkańcy chętnie uczestniczą w mapowaniu na swoim terenie. Projekt opracował również narzędzia do lokalnego wsparcia decyzyjnego. Jednakże potrzebowaliśmy sposobu, aby wspierać władzom lokalnym w organizowaniu się na rzecz środowiska i budować system wspierania decyzji środowiskowych. Rozmawialiśmy, więc z władzami lokalnymi i interesariuszami o tym, co pomoże im efektywnej komunikować się ze swoimi obywatelami. Następnie zbudowaliśmy bardzo elastyczny system jakiego potrzebowali, który mógłby również funkcjonować jako sieci w celu organizowania projektów i podejmowania lokalnych decyzji. Testowaliśmy system przez dwa lata, rozmawialiśmy o tym z samorządami i ustaliliśmy sposób, aby zaoferować go jedynie za € 99 na rok.

NAJLEPSZA PRAKTYKA jest o tym Systemie dla Komunikacji Lokalnej i jak go uzyskać.

MAPOWANIE przez lokalne społeczności może zapewnić wysokiej jakości odwzorowania przy zastosowaniu narzędzia do mapowania dostępnego w sekcji Gatunki i Siedliska, jak pokazano w Najlepsze Praktyki w temacie Nauka.

Prosimy zachęcać lokalne władze i grupy, aby rozważyć możliwość korzystania z Systemu Komunikacji Lokalnej. Zapraszamy również do sponsorowania naszej działalności, aby pomóc nam w kontynuowaniu prac i aspiracji pokazanych na tej stronie.

 
jest wspierany przez
Logo TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust
Logo Anatrack Ltd. Logo Tero Consulting Logo Partnera COUNT - IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody