Местна комуникация

Първият сайт в Обединеното Кралство, създаден чрез Системата за местна комуникация ( за увеличение кликни изображението, за да научиш повече кликни Най-добра Практика)
Първият сайт в Обединеното Кралство, създаден чрез Системата за местна комуникация ( за увеличение кликни изображението, за да научиш повече кликни Най-добра Практика)

Богатствата на природата (биоразнообразие) и работата им за хората (услугите на природата) са най-добри, когато местното управление е адаптивно и има добра връзка с познанията. Проектът, който беше лансиран Naturalliance запита европейските власти какви знания са им нужни за управление на околната среда. Повечето местни власти искаха насоки относно обществено-екологични проблеми, както и подробни карти за местообитанията и видовете. Клубовете с местни интереси се нуждаеха най-вече от решения относно опазването на природата и производството, също и инструменти за картиране. Отдаваха първостепенно значение и на примерите за добра практика.

Naturalliance беше създадена, за да осигури примери за най-добра практика относно местните интереси, както и инструмент за картиране от местните хора. Нашият проект показа, че местните власти могат да организират картирането и хората обичат да картират. Проектът изработи и инструменти за подкрепа при вземане на местни решения. Нуждаехме се, обаче, от пътя, по който да помогнем на местните власти да се организират относно околната среда и да изградят подкрепата на решенията. Разговаряхме с местни власти и клубове какво може да им помогне да комуникират с гражданите. После изградихме твърде гъвкавата система, от която те се нуждаеха, по начин, който чрез мрежа организира проектите и местните решения. Пробвахме две години системата, разговаряхме с властите и намерихме начин да я проедложим само за €99 годишно. НАЙ-ДОБРАТА ПРАКТИКА е относно тази Система за Местна Комуникация и как да я получим. КАРТИРАНЕТО от местните общности може да бъде от високо качество с инструмента за картиране в раздел "Видове и Местообитания". Моля, поощрете местните власти и клубове да помислят как да използват Системата за Местна Комуникация. Ще бъдем признателни, ако НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ, за да ни помогнете да продължим с работата и задачите, показани на този сайт.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo