Paikallistason viestintä

Ensimmäinen brittiläinen sivusto, joka on rakennettu paikallisviestinnän työkalulla (klikkaa kuvaaa suurentaaksesi sen, klikkaa Parhaat Käytännöt saadaksesi lisätietoa)
Ensimmäinen brittiläinen sivusto, joka on rakennettu paikallisviestinnän työkalulla (klikkaa kuvaaa suurentaaksesi sen, klikkaa Parhaat Käytännöt saadaksesi lisätietoa)

Luonnon monimuotoisuus ja sen tarjoamat hyödyt ihmiselle (ekosysteemipalvelut) saadaan parhaiten käyttöön, kun paikallinen hallinto on adaptiivinen ja tieto välittyy. Projektin alkuvaiheessa viranomaistahoilta ympäri Eurooppaa kysyttiin, mitä tietoa tarvitaan ympäristön hoidossa. Paikallishallinto toivoi neuvoa erityisesti sosio-ympäristökysymyksissä sekä tarkan mittakaavan karttoja elinympäristöjen ja lajien esiintymistä. Maaseudun yhteisöt ja seurat toivoivat apua päätöksentekoon koskien suojelua, hoitoa ja tuotantoa sekä näitä tukevia kartoitustyökaluja. Samalla toivottiin parhaiden käytäntöjen esimerkkejä.

Naturalliance rakennettiin tuomaan esiin parhaita esimerkkejä maaseudun toimintaympäristöstä. Lisäksi tarjolla on kartoitustyökalu, jonka käyttöä paikallishallinto voi organisoida ja jonka käytöstä ihmiset pitävät. Projektissa suunniteltiin myös työkaluja päätöksenteon tueksi. Tarvitsimme keinon auttaa paikallishallintoa ympäristön huomioimisessa ja päätöksenteon tukijärjestelmissä. Keskustelimme paikallishallinnon ja – kerhojen kanssa siitä, mikä auttaisi heitä kommunikoimaan paremmin kansalaisten kanssa. Heidän tarpeidensa perusteella rakensimme joustavan järjestelmän, joka edistää myös verkostoitumista hankkeiden ja päätöksenteon tueksi. Testasimme järjestelmää kaksi vuotta, esittelimme sen hallituksille ja löysimme keinon tarjota se 99 € vuosimaksulla.

PARHAAT KÄYTÄNNÖT osiossa kuvataan paikallistason viestintäjärjestelmä ja kuinka se otetaan käyttöön.

Hyödyntämällä Lajit ja Elinympäristöt –osiosta löytyvää KARTOITUS-työkalua, paikallisyhteisöjen tuottama aineisto voi olla korkealaatuista. Tämä osoitetaan toteen Parhaat käytännöt -aiheessa.

Rohkaise paikallishallintoasi ja -yhdistyksiäsi ottamaan käyttöön paikallistason viestintätyökalu. LAHJOITUKSET työkalun edelleen kehittämiseen ovat myös tervetulleita.

 
jota tukevat
TESS:n logo Riistan ja riistalintujen suojelusäätiön logo Anatrack Ltd:n logo
Tero Consultingin logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo