Τοπική επικοινωνία

Ο πρώτος δικτυακός τόπος που αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Σύστημα για Τοπική Επικοινωνία (επιλέξτε την εικόνα για μεγέθυνση, επιλέξτε τις Βέλτιστες Πρακτικές για περισσότερη πληροφορία).
Ο πρώτος δικτυακός τόπος που αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Σύστημα για Τοπική Επικοινωνία (επιλέξτε την εικόνα για μεγέθυνση, επιλέξτε τις Βέλτιστες Πρακτικές για περισσότερη πληροφορία).

Τα πλούτη της φύσης (βιοποικιλότητα) και οι υπηρεσίες τους προς τους ανθρώπους (υπηρεσίες οικοσυστημάτων) είναι περισσότερα όπου η τοπική διαχείριση είναι προσαρμοστική και υπάρχει καλή συνεκτικότητα της γνώσης. Ως εκ τούτου, το έργο που ξεκίνησε η Naturalliance ζήτησε από τις Αρχές σε όλη την Ευρώπη να της πουν τι γνώσεις χρειάζονται για τη διαχείριση του περιβάλλοντος τους. Οι τοπικές αρχές ζήτησαν κυρίως καθοδήγηση σε κοινωνικο-περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και χάρτες οικοτόπων και ειδών σε μικρή κλίμακα. Σύλλογοι που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ανθρώπων που ζουν στην ύπαιθρο ζήτησαν κυρίως βοήθεια στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διατήρηση και την παραγωγή του πλούτου της φύσης, καθώς και εργαλεία χαρτογράφησης για αυτό το σκοπό. Έθεσαν επίσης σαν προτεραιότητα τους την ύπαρξη παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών.

Το Naturalliance αναπτύχθηκε για να παρέχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση της υπαίθρου, μαζί με ένα εργαλείο χαρτογράφησης της σε μικρή κλίμακα από τον τοπικό πληθυσμό, επειδή το έργο μας έδειξε ότι οι τοπικές αρχές θα μπορούσαν να οργανώσουν τη χαρτογράφηση και οι τοπικοί κάτοικοι να απολαμβάνουν τη χαρτογράφηση. Το έργο σχεδίασε επίσης εργαλεία για την τοπική υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, χρειαζόμασταν έναν τρόπο για να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές να οργανωθούν για το περιβάλλον και για την οικοδόμηση της υποστήριξης αποφάσεων. Έτσι μιλήσαμε με τις τοπικές αρχές και με τους τοπικούς συλλόγους για το τι θα τους βοηθούσε να επικοινωνούν με τους πολίτες και με τα μέλη τους. Στη συνέχεια χτίσαμε το πολύ ευέλικτο σύστημα που χρειάζονταν κατά τρόπο που θα μπορούσαν επίσης να δικτυωθούν και να οργανώσουν τοπικά έργα και να πάρουν αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο. Δοκιμάσαμε το σύστημα για δύο χρόνια, μιλήσαμε στις κυβερνήσεις γι 'αυτό και βρήκαμε έναν τρόπο για να το προσφέρουμε μόνο με € 99 το χρόνο. Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ αφορά αυτό το σύστημα τοπικής επικοινωνίας και το πώς μπορείτε να το αποκτήσετε. Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ από τις τοπικές κοινότητες μπορεί να είναι υψηλής ποιότητας με τη χρήση του εργαλείου χαρτογράφησης που είναι διαθέσιμο στην ενότητα Ειδών και Οικοτόπων, όπως φαίνεται και στην ενότητα ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ για το θέμα Επιστήμη. Παρακαλούμε να ενθαρρύνετε τις τοπικές αρχές και τους συλλόγους σας να σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα τοπικής επικοινωνίας. Θα ήταν επίσης πολύ ευπρόσδεκτη μια οικονομική ενίσχυση για να μας βοηθήσετε να προωθήσουμε τη δουλειά και τις φιλοδοξίες μας όπως παρουσιάζονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο