Guvernarea

Guvernarea modernă depinde atât de cetățeni cât și de conducători.
Guvernarea modernă depinde atât de cetățeni cât și de conducători.

Guvernele moderne au numeroase responsabilităţi. Aceste responsabilităţi includ administrarea securității, ocuparea forţei de muncă, energie, sănătate, locuinţe, transport şi educaţie. Responsabilităţile interacţionează cu mediul natural, deoarece cerințele cetățenilor necesită numeroase servicii oferite de sistemele naturale: cetăţenii au nevoie de siguranţa alimentară, aer şi apă curată, stabilitatea terenului precum și fenomene cu frecvență scăzută precum: inundaţii, incendii, dăunători şi boli. Mai mult decât atât, chiar dacă puţini oameni lucrează terenul, mulţi caută însă recreere fizică și pshică acolo. Acest lucru creează un alt set de interese.

O guvernare abilă este necesară pentru a echilibra interesele diferite ale cetăţenilor. Regulamentele, taxele şi subvenţiile aplicabile afectează procesele, dar nu dau intotdeauna rezultatele dorite. Guvernele au finanțat foarte mult proiectele de cercetare asupra sistemelor naturale, dar acest lucru nu a furnizat o viziune de ansamblu a modului de a administra atât cetăţenii, cât şi mediul înconjurător.

Organizaţiile în Naturalliance se bazează pe cercetarea în domeniul ecologiei şi guvernare. A fost cîștigată multă expertiză, de exemplu pentru a demonstra că utilizarea durabilă a biodiversităţii și conservarea au succes acolo unde există cele mai multe cunoştinţe de conducere şi de management adaptiv. Noi acum dorim să construim un sistem care poate aduce toate cunoştinţele împreună, în scopul de a oferi orientări cu privire la managementul adaptativ la nivel local şi guvernanță adaptativă de către administraţii.

CELE MAI BUNE PRACTICI Capitole din Convenţia de la Berna oferă consiliere extinsă privind guvernarea cu privire la conservarea resurselor sălbatice prin vânătoare şi prin pescuit de agrement, cu o treime în curs de pregătire pentru colectarea produselor din natură. Aceste documente au fost elaborate de către membrii organizaţiilor în Naturalliance.

DECIZIA DE SPRIJIN. Susținearea politicii la nivel regional, naţional şi internaţional poate veni dintr-o varietate de surse. Sprijinul din partea Naturalliance va implica instrumente pentru a lucra cu date GIS la nivel local. Vă rugăm să contactaţi una dintre organizaţiile din Naturalliance dacă doriţi să contribuiți la dezvoltarea si testarea unor asemenea instrumente de susținere a politicii.

 
este susținut de
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo