Agricultura: Bune practici

Proiectul Allerton

Proiectul Allerton a fost instituit în anul 1992 ca o fermă mixtă de cultivare a terenului arabil și creșterea animalelor pe o suprafață de 333 ha de sol argilos. Culturile sunt în primul rând grâu de iarnă și ovâz (vândut ca și calitate de conservare), rapiță, fasole verde de primăvară, și 280 oi care pășunează. Ferma este o demonstrație de conservare. Contabilitatea, incluzând costurile de conservare, sunt publicate în revizuirea anuală a Game and Wildelife Conservation Trust.

Managementul vânătorii și conservarea mediului sălbatic

Numărul de fazani pe 100 de hectare, în toamna anului înainte de management (sus) şi cu management al habitatului, plus pădrar (jos).
Numărul de fazani pe 100 de hectare, în toamna anului înainte de management (sus) şi cu management al habitatului, plus pădrar (jos).

După un an de referință în care abundența vânatului și viețuitoarelor sălbatice a fost estimată, habitatele necesare acoperii cu cuiburi, insectele hrană pentru pui de păsări, și hrana și acoperirea în iarnă au crescut. Prădătorii cuiburilor au fost controlați și au fost furnizate cerealele pentru hranirea vânatului iarna, dar nu a au fost eliberațe specii de vânat crescute în captivitate. Efectul combinat al fazanilor sălbateci, păsărilor cântătoare și iepurilor de câmp a fost dramatică.

Managementul pădurilor

Pădurile Allerton sunt administrate pentru a se asigura că arbori, arbuşti şi plante co-există pentru beneficiul multor specii de animale sălbatice. Pădurea furnizează de asemenea, combustibil pentru un sistem complet automatizat de lemn-surcele arzător pentru a încălzi clădirea principală, oferind astfel beneficii economice şi de reducere a emisiilor de carbon. Unele fonduri sunt disponibile prin intermediul unor scheme de subvenţii pentru păduri care să sprijine această gestionare. Estimarea distrugerililor prin introducerea de cervide muntjac asupra plantelor rare din păduri se realizează lucrând cu localnicii pentru a aborda această problemă.

Numărul de păsări cântătoare (specii incluse în Planul de Acțiune a Biodiversității dun Marea Britanie) pe transectul de studiu înainte de management (sus) și cu managementul habitatului plus pădurar (jos).
Numărul de păsări cântătoare (specii incluse în Planul de Acțiune a Biodiversității dun Marea Britanie) pe transectul de studiu înainte de management (sus) și cu managementul habitatului plus pădurar (jos).

Tutela de mediu

Allerton arată că habitatele dezvoltat pentru vânătoare aduc beneficii de asemenea pentru alte specii de animale sălbatice:

O combinaţie de specii de seminţe cultivate pentru vânat dă pasarilor cantatoare hrană abundentă în timpul iernii.

Băncilor Beetle protejează intreaga iarnă insectele care mananca dăunătorilor culturilor (de exemplu, paduchi de plante), care reduce nevoia de insecticide vară şi, prin urmare, creşte cantitatea de alte insecte-hrană pentru păsări mici, ele fac, de asemenea, refugii ideale pentru cuiburi pe care le recoltează soareci şi alte mamifere mici , precum şi potârnichile.

Zonele de refugiu sunt marginile culturilor unde se permite pulverizarea selectivă permițând buruienilor non-competitive cu densitate scăzută să supravețuiască; acestea fiind habitat pentru insecte care la rândul lor sunt hrană pentru păsările de vănat și puii pasărilor cântătoare și pot de asemenea să ajute la supravețuirea plantelor arabile rare.

Iepuri de câmp înregistrate la Loddington (verde) şi un site de comparare locală (roşu) înainte de management (sus) şi cu managemntul habitatului plus pădurar (jos).
Iepuri de câmp înregistrate la Loddington (verde) şi un site de comparare locală (roşu) înainte de management (sus) şi cu managemntul habitatului plus pădurar (jos).

Bordurile de iarbă suportă în mod benefic insectele şi sunt locuri de cuibărit pentru păsări (de exemplu,presura galbenă), în timp ce gardurile vii şi şanţurile protejează de deriva pulverizărilor şi scurgerile de pe terenuri arabile; acestea pot fi, de asemenea, benzi tampon pentru reducerea solului și pierderea nutrienților în apă.

Aceste măsuri combinate cu lucrări agricole minime pentru a reduce eroziunea solului și poluării difize pentru Planurile de Management al Bazinelor Râurilor subordonat Directivei Cadru Ape; lucrările agricole minime pot reduce pierderea fosforului și azotului, și sporesc acțiunea ciupercilor și viermilor de a îmbunătăți solul.

Economia proiectului Allerton

Venituri (bara de sus) şi costurile (bara de jos) de subvenţii pentru administrare comparativ cu costurile de muncă (în albastru) şi veniturile de vânătoare comparativ cu pădurarul şi costurile de hrană (în verde).
Venituri (bara de sus) şi costurile (bara de jos) de subvenţii pentru administrare comparativ cu costurile de muncă (în albastru) şi veniturile de vânătoare comparativ cu pădurarul şi costurile de hrană (în verde).

Aceste măsuri produc costuri pentru fermele productive, dar de asemenea produc beneficii care compensează acele costuri. Creșterea în activitatea de vânătoare cu până la 5 împușcături și goanele cu câini de vânătoare ținute în fiecare iarnă furnizarea venituri pentru compensarea costurilor de managemnt și a pădurarilor. Deși tragerea cu arma nu compensează în întregime costurile pădurarilor, ea furnizează locuri de muncă și uniune socială în comunitatea locală.

 
Pe internet
este susținut de
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo