Sugas un biotopi

Laika prognožu veidošanai izmanto kartes. Naturalliance tādā pašā veidā izmantos kartes, lai prognozētu mūsu reģionu un Eiropas zemes sniegtās dabas bagātības. Līdzīgi kā ar laika prognozēm, lai prognozētu zemes un klimata izmaiņu ietekmi uz dabas bagātībām, ir nepieciešama zinātniska pieeja un piemērotas kartes. Mūsu nolūks ir piedāvāt Jums savas prognozes, lai Jūs tās izmantotu zemes lietošanas plānošanai un dabas resursu atjaunošanai.

Populāciju modeļus papildina satelīta kartes, prognozējot lielo sugu izplatību.
Populāciju modeļus papildina satelīta kartes, prognozējot lielo sugu izplatību.

Mūsu Zinātnes lappusēs ir aprakstīti daži no pašlaik pieejamajiem zinātnes risinājumiem, taču vēl ir jāveic liels darbs. Šā darba paveikšanai zinātniekiem ir nepieciešams atbalsts gan finansējuma, gan datu veidā. Naturalliance vēlas palīdzēt Jums sniegt šos datus, piesakoties un veidojot kartes. Pieteikšanās ir nepieciešama zinātnes attīstībai. Karšu veidošana ir svarīga tāpēc, ka bezmaksas prognozēšana ir iespējama tikai tad, ja kartes ir pieejamas bez maksas.

Eiropā ir daudz organizāciju, kas veido sugu kartes. Mēs sniegsim Jums informāciju par tām, kas tās piedāvā ērtā un lietošanai patīkamā veidā, un nodrošināsim to datu pieejamību Naturalliance prognozēm.

Datorizētas kartes ir plaši pieejamas. Tomēr ceļu kartes un navigācijas fotoattēli nav biotopu kartes. Lai prognozētu dabas bagātības, ir nepieciešamas sugu un augsnes seguma kartes. Eiropas Vides aģentūra piedāvā lieliskas bezmaksas Eiropas augsnes seguma kartes. Mēs palīdzēsim Jums izmantot tās teritoriju apskatei līdz 250 m x 250 m detalizējumam.

Mazāku sugu izplatības prognozēšanai ir nepieciešamas saimniecību (attēlā), lauku un dārzu kartes.
Mazāku sugu izplatības prognozēšanai ir nepieciešamas saimniecību (attēlā), lauku un dārzu kartes.

Savukārt tādu bezmaksas karšu izveidei, kur var aplūkot biotopus ar 5 m detalizācijas pakāpi, atsevišķus kokus, augu grupas un kukaiņus, ar ko barojas lielāki dzīvnieki, ir nepieciešama Jūsu palīdzība. Reģistrējoties un ziedojot, Jūs varēsiet lejupielādēt mūsu karšu veidošanas rīku un piedalīties personīgu un sabiedrības karšu veidošanā. Naturalliance vīzija ir izmantot informāciju no šādiem projektiem Eiropas biotopu karšu izstrādei tik smalkā mērogā, kas atļautu dabas bagātību prognozēšanu jebkurā vietā.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips