Makšķerēšana: Labākā prakse

Dabas aizsardzība, makšķerējot Nīderlandē

Viens no izaicinājumiem dabas resursu atjaunošanai nepieciešamo pētījumu un organizāciju finansēšanai ir tas, ka katrs no soļiem var būt noderīgs ļoti daudziem cilvēkiem, bet katram no viņiem sniegt tikai nelielu ieguvumu. Vai mazus ieguldījumus var apkopot katrā dabas aizsardzības procesa solī?

Sportvisserij Nederland nodarbojas ar izpēti, izglītošanu un resursu atjaunošanu
Sportvisserij Nederland nodarbojas ar izpēti, izglītošanu un resursu atjaunošanu

Nīderlandes valdība ir atradusi veidu, kā makšķernieki, kuru skaits ir apmēram 2 miljoni, var palīdzēt atjaunot iekšējo ūdeņu zivsaimniecību. Makšķernieki, kas vecāki par 18 gadiem, tika aicināti maksāt 40 eiro lielu gada licenci makšķernieku klubiem. Šo VISpas licenci iegādājušies ir apmēram 550 000 makšķernieki. Daļa no šīs maksas (7 miljoni eiro gadā) tiek piešķirta Sportvisserij Nederland, organizācijai, kas apvieno valsts makšķerēšanas administrāciju un privātos makšķernieku klubus. No šīs summas tiek apmaksāts apmēram 40 ekoloģijas un hidroloģijas pētnieku, inženieru un izglītības darbinieku darbs. Viņu uzdevums ir atjaunot Nīderlandes ūdens dabas bagātības un izglītot makšķerniekus. Lai to panāktu, Sportvisserij Nederland publicē ikmēneša žurnālu makšķerniekiem ar nosaukumu Hét Visblad. Tiek publicēts arī ceturkšņa izdevums zivju pētniekiem un zivsaimniecību vadītājiem, kā arī veidota televīzijas programma ar nosaukumu Vis TV.

No apmēram pusmiljona jauno makšķernieku Nīderlandē 30% ir meitenes.
No apmēram pusmiljona jauno makšķernieku Nīderlandē 30% ir meitenes.

Viena no risināmajām problēmām ir daudzās barjeras, kas regulē ūdens plūsmu Nīderlandē, taču traucē zivju vairošanos. Lielākā daļa zivju migrē, lai nārstotu ūdeņos, kur ir daudz barības vielu un kas ir droši mazām zivīm. Laši ceļo tālu, bet daudzām citām sugām ir jāpārvietojas nelielos attālumos. Šīs jaunās organizācijas darbs ar mērķi nodrošināt zivju migrāciju daudzajās Nīderlandes ūdeņu sistēmās ir novedis pie jaunu turbīnu izstrādes, kas ļauj ražot elektrību, nekaitējot zivīm.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips